De stoïcijnse blik 3 minuten lezen

3 tips om moei­lijke tijden op de beurs te doorstaan.

Na tijden van voor­spoed staan de beurzen in het eerste kwartaal van dit jaar fors in de min. Of het nu de koersen zijn die volgens ana­lis­ten te hard zijn gestegen, de oorlog in Oekraïne of de inflatie; feit is dat er in het eerste kwartaal veel verlies is geboekt. En daar worden beleg­gers erg zenuw­ach­tig van. Hoe behoudt u uw kalmte in deze stormachtige tijden?

Focus op de lange termijn.
Als u binnen afzien­bare termijn uw belegde geld wilt gebrui­ken, dan zijn koers­da­lin­gen natuur­lijk ramp­za­lig. Voor u het weet staat de koers van uw aandeel of index lager dan de prijs waarop u een tijdje terug bent inge­stapt. En bij verkoop betekent dat gewoon een keihard verlies. Dat is natuur­lijk niet de reden waarom u bent gaan beleggen.

Bij Stoic vinden we dat u uw geld dat u binnen nu en tien jaar wilt gebrui­ken eigen­lijk helemaal niet in aandelen moet beleggen. Want de his­to­ri­sche feiten ver­tel­len ons: het kan zomaar tot zo’n tien jaar duren voordat een even­tu­ele beurs­cor­rec­tie (een crash of een recessie) is hersteld. Dat betekent dus dat geld dat u langer dan tien jaar kunt missen prima in aandelen belegd kan worden, maar geld dat u eerder nodig heeft beter niet, omdat dit een risico vormt. 

Als u zich aan deze regel houdt, dan kunt u de prijzen op de korte termijn prima negeren. Net zoals u ook niet voort­du­rend het saldo van uw spaar­re­ke­ning checkt, hoeft u bij beleggen op een termijn langer dan tien jaar ook niet voort­du­rend de beurs­koer­sen te checken. 

Wat u kunt doen op de korte termijn.
Mocht u nog geld over hebben dat u zo’n 7 jaar zou kunnen missen, dan is deze koers­da­ling juist een goed moment om in te stappen. De feiten ver­tel­len ons dat de terug­ver­dien­tijd vlak na een daling per defi­ni­tie korter is dan voor een daling van de beurs­koer­sen – zo’n 7 jaar. 

Het is wel belang­rijk dat u dit geld belegd in een index die de vol­le­dige wereld­eco­no­mie repre­sen­teert: de MSCI All World Index. Niemand heeft immers een werkende glazen bol: niemand kan voor­spel­len welke aandelen het goed gaan doen en welke niet. Beter spreidt u uw geld dat u in aandelen belegt over de vol­le­dige wereld­eco­no­mie. Want op korte termijn stui­te­ren de koersen wel­is­waar alle kanten op, maar op de langere termijn groeit de wereld­eco­no­mie altijd.

Focus op wat u kunt beïn­vloe­den en negeer de rest.
De oude Griekse sto­ï­cijnse filo­so­fen wisten al: het heeft geen zin om uzelf druk te maken over zaken waar men toch geen invloed op heeft. Focus enkel op zaken die men wel kan beïn­vloe­den. Vertaald naar ver­mo­gens­be­heer, betekent dit: aan­de­len­koer­sen en ren­de­men­ten kunnen we niet beïn­vloe­den, dus beter maakt u zich daar niet druk om (zie punt 1). Maar waar u wel invloed op heeft zijn de kosten die uw ver­mo­gens­be­heer­der in rekening brengt. 

Mis­schien denkt u dat een beheer­ver­goe­ding van bij­voor­beeld 1,50% van uw belegd vermogen nog best meevalt. Maar dan vergeet u het rente-op-rente-effect: net zoals de waarde van uw vermogen over een lange periode expo­nen­ti­eel groeit, doordat u elk jaar ren­de­ment maakt over een groei­ende som geld, zo kunnen kosten op omge­keerde wijze uw vermogen opeten. Daarmee gaat een mooi ren­de­ment alsnog in rook op. 

De feiten ver­tel­len ons dus dat hele lage kosten sim­pel­weg de beste manier zijn om in elke situatie het meeste ren­de­ment over te houden. Bij Stoic hanteren we daarom de aller­laag­ste kosten in de markt. U kunt hier de kosten van uw ver­mo­gens­be­heer­der ver­ge­lij­ken met onze kosten.

Last but not least: in slechte tijden worden ver­mo­gens­be­heer­ders die stiekem teveel risico nemen altijd ont­mas­kerd. De nega­tieve ren­de­men­ten die zij scoren gaan veel harder de min in dan beheer­ders die hun zaakjes beter voor elkaar hebben. Warren Buffet omschreef dat ooit als: When the tide goes out, you discover who’s been swimming naked.” In dit artikel leest u meer over hoe u dat precies zit.

Vraag een beleggingsvoorstel aan

Ontdek onze visie en blijf op de hoogte van onze rendementen.

Neem nu een abonnement op onze maandelijkse nieuwsbrief: daarin ontdekt u onze stoïcijnse visie op actuele beleggingszaken en we delen elke maand onze rendementen met u. Zo ontdekt u zelf dat Stoic niet alleen goed is voor uw gemoedsrust, maar vooral ook voor uw geld.

Bedankt, uw aanmelding is verwerkt.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.