De stoïcijnse blik 11 minuten lezen

5 redenen waarom onze manier van beleggen meer rendement oplevert.

Bij Stoic doen we niet aan vermo­gens­beheer, maar aan Calm Capital Control. De essentie daarvan is gebaseerd op het inzicht dat koersen van dag tot dag totaal onvoor­spelbaar schom­melen, maar dat de hele wereld­eco­nomie op de langere termijn altijd groeit. Dus spreiden we bij Stoic uw vermogen in de hele wereld­eco­nomie, om daarna niet tot nauwe­lijks nog te handelen. Zo groeit uw vermogen rustig mee met de inflatie en met de wereld­eco­nomie. En wat blijkt: dat is niet alleen heel veilig, maar ook gewoonweg beter voor uw rendement, zoals u hier kunt lezen. In dit artikel leggen we u uit hoe dat komt.

In de finan­ciële wereld weet iedereen dat rendement de prijs is die u ontvangt voor het nemen van risico. Hoe meer risico u durft te nemen, hoe hoger het poten­tiële rendement, maar ook hoe groter het risico dat alles helemaal misloopt. En andersom geldt: hoe minder risico u neemt, hoe lager het rendement is dat u kunt verwachten. Maar onze veilige manier van beleggen leidt verrassend genoeg wél tot mooie rende­menten. Verge­lijkend waren­on­derzoek van Finner​.nl laat zien dat onze manier van beleggen tot hogere rende­menten leidt dan bij de gemid­delde Neder­landse vermo­gens­be­heerder. In dit artikel leest u daar meer over. En u moet weten: dit is geen toeval. Dit zijn de vijf redenen waarom onze rende­ments­cijfers boven­ge­middeld zijn:

1. Stoic doet niet aan voorspellingen.

Mensen zijn gek op voorspel­lingen. Niet in de laatste plaats omdat het haast magisch aanvoelt als een voorspelling blijkt te kloppen. Het werkt als Pokon voor het ego van de voorspeller: Zie je wel! Ik heb gelijk!” Alleen staan tegenover die enkele toevals­treffer meestal een heleboel momenten waarop men er volledig naast zat. Maar daar hebben we het liever niet over.

Dit is precies hoe het vaak werkt in de wereld van vermo­gens­beheer. Heel veel vermo­gens­be­heerders proberen te voorspellen wat de koersen gaan doen. Daar worden zelfs complete wiskundige analyses voor ontwikkeld. Maar net zoals meteo­ro­logen ook met enige regelmaat ernaast zitten met hun weers­voor­spelling, zo hebben vermo­gens­be­heerders het soms bij het rechte eind, maar zitten ze er helaas ook (heel) vaak naast. De beurs is in feite nog grilliger dan het weer. 

Daarom hebben we bij Stoic onze glazen bol bij het grofvuil gezet. We voorspellen niet meer. Wat we wel doen: we volgen met onze porte­feuilles simpelweg de hele wereld­eco­nomie. Want de enige zekerheid die we hebben is dat deze op de langere termijn altijd groeit. En dus laten we u vermogen daarmee meegroeien. De markt volgen’ heet dat in beursjargon.

Tijdens de recente corona­crisis, zo’n typisch onvoor­spelbare’ gebeur­tenis die in de eerste helft van 2020 zorgde voor forse koers­da­lingen, heeft onze ultieme spreiding perfect zijn werk gedaan: we scoorden de beste rende­menten in die periode. Maar ook in goede tijden presteren we beter dan de gemid­delde vermo­gens­be­heerder. Zeker, er zijn momenten dat een beheerder spot-on’ zit, qua voorspellen. Gevolg is dan natuurlijk een kortstondig super-hoog rendement. Maar dat wordt op de langere termijn gemiddeld met al die keren dat men er ‑helaas- naast zat. Lang verhaal kort: gewoon de markt volgen, zoals wij dat doen met Calm Capital Control, werkt uitein­delijk het beste.

2. Stoic hanteert de laagste kosten.

Kosten drukken oneven­redig zwaar op het rendement. Hoge kosten kunnen zelfs een mooi rendement volledig in rook op laten gaan. Daarom hanteren we bij Stoic de laagste kosten in de markt. Misschien denkt u nog dat een vermo­gens­beheer-fee van bijvoor­beeld 1,5% van uw belegd vermogen next to nothing is. Maar dan vergeet u het compound effect, ook wel bekend als het rente-op-rente-effect: door Einstein ooit het Achtste Wereld­wonder’ genoemd. Net zoals de waarde van uw vermogen over een langere periode exponen­tieel kan groeien doordat u elk jaar rendement maakt over een steeds grotere som geld, zo kunnen kosten op omgekeerde wijze uw vermogen opeten, waardoor een mooi rendement alsnog in rook op gaat. Dat is een feit. 

Bij Stoic hanteren we om die reden zo laag mogelijke kosten. Dat is immers de beste manier om in elke situatie het meeste rendement over te houden. We krijgen dat voor elkaar doordat we met onze extreem passieve beleg­gings­stra­tegie nauwe­lijks actief handelen, waardoor de bijbe­ho­rende trans­ac­tie­kosten laag zijn. En onze verre­gaande automa­ti­sering zorgt voor meer effici­ëntie, wat ook een kosten­drukkend effect heeft. En last but not least: we organi­seren geen chique netwerk-evene­menten, noch krijgt u een dure fles wijn met de kerst van ons. Want uitein­delijk bent u degene die ook voor die kosten zélf opdraait. 

3. Stoic gebruikt risico­mij­dende obligaties.

Beleg­gings­por­te­feuilles worden ingedeeld op een continuüm van risicovol tot risico­mijdend. Simpel gesteld bepaalt de verhouding tussen risico­volle aandelen en risico­mij­dende obligaties het risico­profiel van uw portfolio: hoe meer obligaties, hoe lager het risico op grote waarde­da­lingen. Maar dan moeten die obligaties natuurlijk wel daadwer­kelijk risico­mijdend zijn, natuurlijk. 

Het geval wil dat er namelijk ook obligaties bestaan die qua risico­profiel eigenlijk meer op aandelen lijken dan op obligaties. Als het obliga­tie­ge­deelte uit uw porte­feuille uit dit soort obligaties bestaan, dan is dat misschien fantas­tisch in goede tijden. U scoort dan misschien wel een hoog rendement, terwijl u het idee heeft in een veilige porte­feuille te zitten. Maar er komt een dag dat het ineens allemaal anders loopt… de daaruit resul­te­rende slechte rende­menten doen de eerder behaalde goede rende­menten allemaal teniet. 

Bij Stoic gebruiken we voor het obliga­tie­ge­deelte van uw beleg­gings­por­te­feuille enkel risico­mij­dende obligaties. We gebruiken in sommige porte­feuilles voor een klein gedeelte ook risico­vollere obligaties, maar die tellen we dan altijd op bij de aandelen en niet bij het obligatiegedeelte. 

Stel dat u bij een andere vermo­gens­be­heerder een defen­sieve porte­feuille heeft die voor 70% uit derge­lijke risico­vollere obligaties bestaat. Dan moet u het rendement van deze porte­feuille dus niet verge­lijken met ons defen­sieve Stoic 30 profiel, dat ook voor 70% uit obligaties bestaat, maar dan wél de risico­mij­dende variant daarvan. U kunt uw rendement dan beter verge­lijken met ons offen­sieve’ Stoic 70 profiel, bijvoor­beeld, dat voor 70% uit aandelen bestaat. Dat is een eerlijkere verge­lijking. En ineens blijkt dan, dat ons rendement even goed (zo niet beter) uitvalt. 

4. We focussen ons niet enkel op het te behalen rendement.

Veel mensen hebben de wens om een bepaald rendement te behalen. Men redeneert bijvoor­beeld dat 6% rendement op een vermogen van 1 miljoen euro elk jaar mooi 60.000 euro oplevert, precies genoeg om van te leven. 

Om aan die wens te voldoen, gaan veel vermo­gens­be­heerders allerlei kunst- en vliegwerk verrichten om dat rendement daadwer­kelijk te behalen. Bijvoor­beeld door voort­durend in en uit aandelen te stappen op basis van verwach­tingen / voorspel­lingen. De hierboven besproken werkwijze, waarbij veilige obligaties worden vervangen voor meer risico­volle obligaties, is een andere truc die de kans op meer rendement vergroot, terwijl de klant het gevoel heeft toch in een veilige porte­feuille te zitten.

Bij Stoic doen we dat helemaal anders. We focussen ons niet zozeer op de rende­ments-wens, maar op de achter­lig­gende feiten die een rol spelen. Ten eerste: in feite gaat het niet om het rendement van 6%, maar om het feit dat de klant uit het voorbeeld elk jaar 60.000 euro nodig heeft om van te leven. Op de korte termijn zouden we fors risico moeten nemen om het bijbe­ho­rende rendement van 6% te behalen. De kans is aanzienlijk dat dit dus mislukt, omdat onver­wachte koers­schom­me­lingen immers de vijand zijn op de korte termijn. In zo’n geval stellen we meestal voor om de eerste jaren die 60.000 euro gewoon cash op te nemen. Het rendement proberen we namelijk op de langere termijn te behalen. We kunnen dan meer risico nemen, wat nodig is om een dergelijk rendement te behalen. Koers­schom­me­lingen zijn op de langere termijn namelijk prima te accep­teren, want uitein­delijk groeit de wereld­eco­nomie waar we uw vermogen over spreiden altijd. 

5. We beschermen u tegen uw eigen emoties. 

Beleggen is een spel waarbij u getest wordt hoe goed u bestand bent tegen uw eigen emoties, en dan met name angst’ en hebzucht’. De meeste mensen willen vanuit angst bijvoor­beeld toch even uitstappen’ als de markten dalen. Begrij­pelijk. Maar onderzoek bewijst dat blijven zitten (of zelfs bijkopen!), vele malen verstan­diger is. En als er een mooie winst wordt gerea­li­seerd, dan kan bijna niemand de hebzuchtige neiging onder­drukken om toch een stukje van die mooie winst af te romen, terwijl we dat geld juist nodig hebben om eventuele moeilijkere tijden in de toekomst uit te zitten. 

Bij Stoic beleggen we enkel op basis van de feiten en puur rationeel: u bent natuurlijk zelf baas over uw geld, maar wij bieden u inzicht in de harde feiten, waardoor u veel betere beslis­singen kunt nemen. Zo beschermen wij u tegen uw eigen emoties. En dat resul­teert op de langere termijn uitein­delijk in een beter rendement. Vandaar dus onze goede cijfers op dit gebied. 

Vraag nu een beleggingsvoorstel op maat aan:

Ontdek onze visie en blijf op de hoogte van onze rendementen.

Neem nu een abonnement op onze maandelijkse nieuwsbrief: daarin ontdekt u onze stoïcijnse visie op actuele beleggingszaken en we delen elke maand onze rendementen met u. Zo ontdekt u zelf dat Stoic niet alleen goed is voor uw gemoedsrust, maar vooral ook voor uw geld.

Bedankt, uw aanmelding is verwerkt.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.