Nieuwsupdate 7 februari 2020 1 minuten lezen

Aan­pas­sing beheer­ver­goe­ding per 1 januari 2020.

Als vaste klant van Stoic houden we u via onze nieuw­sup­date regel­ma­tig op de hoogte van allerlei rele­vante zaken die spelen bij Stoic: 

Vanaf januari dit jaar is onze jaar­lijkse beheer­ver­goe­ding opge­bouwd uit een vaste com­po­nent van € 1.210,- (inclu­sief btw), ongeacht de hoogte van het vermogen, en een variabel gedeelte van 0,30% (inclu­sief btw) over het vermogen. Dat is goed nieuws voor de klanten met wat grotere ver­mo­gens. We leggen u graag uit waarom.

Hoe lager de kosten, hoe hoger uw ren­de­ment. Daarom zijn we bij Stoic continu aan het kijken of de kosten verder omlaag kunnen. Met de recente fee aan­pas­sing zullen met name de beheer­ver­goe­din­gen voor de grotere ver­mo­gens (flink) omlaag gaan. Wij moesten con­clu­de­ren, dat het vooral de grote ver­mo­gens waren die naar onze mening eigen­lijk nog teveel betaal­den, ondanks dat dit al fors lager was dan bij onze collega’s. De kleinere ver­mo­gens betaal­den – eerlijk is eerlijk – eigen­lijk te weinig. We ver­rich­ten immers voor elke klant dezelfde werk­zaam­he­den, zoals het continu moni­to­ren van de por­te­feuille, her-balan­ce­ren, rap­por­te­ren, etc.. 

Daarom hebben we nu voor een prijs­mo­del met een vaste en een vari­a­bele com­po­nent gekozen. Zo worden de kosten eer­lij­ker verdeeld en betalen grotere klanten niet langer teveel en kleinere klanten niet langer te weinig. Het omslag­punt, waar de nieuwe ver­goe­ding lager uitvalt dan de eerdere ver­goe­ding, ligt bij een geïn­ves­teerd vermogen van € 400.000,-. Voor klanten met meer dan € 400.000,- geïn­ves­teerd vermogen, zal de nieuwe beheer­ver­goe­ding dus gunstiger uitvallen.

Wat nu als de ver­goe­ding in uw geval iets duurder uitvalt? 

Door de vaste com­po­nent valt de nieuwe beheer­ver­goe­ding niet voor alle klanten gun­sti­ger uit. Echter, van­zelf­spre­kend res­pec­te­ren we de bestaande afspra­ken en zullen we alleen de nieuwe ver­goe­ding hanteren als uw beheer­ver­goe­ding omlaag gaat. Zo niet, dan blijven we gewoon nog de oude’ afspraak voor de beheer­ver­goe­ding hanteren. Geen probleem.

Ontdek onze visie en blijf op de hoogte van onze rendementen.

Neem nu een abonnement op onze maandelijkse nieuwsbrief: daarin ontdekt u onze stoïcijnse visie op actuele beleggingszaken en we delen elke maand onze rendementen met u. Zo ontdekt u zelf dat Stoic niet alleen goed is voor uw gemoedsrust, maar vooral ook voor uw geld.

Bedankt, uw aanmelding is verwerkt.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.