De stoïcijnse blik 4 minuten lezen

Sco­re­bord-jour­na­lis­tiek in de wereld van vermogensbeheer.

Vandaag pre­sen­teerde de onaf­han­ke­lijke ver­mo­gens­be­heer­ver­ge­lij­kings­site Finner​.nl de ren­de­men­ten van Neder­landse ver­mo­gens­be­heer­ders tot en met sep­tem­ber 2019. De ren­de­men­ten zijn zeer goed. Een gemid­delde por­te­feuille, bestaande uit ongeveer 50% aandelen en 50% obli­ga­ties, liet een ren­de­ment zien van 12,7%. Dit na een negatief ren­de­ment van ‑5,6% in 2018. Veel klanten bij deze beheer­ders zullen tevreden zijn met de resul­ta­ten. Maar zijn deze resul­ta­ten ook te wijten aan de goede pres­ta­ties van de beheer­ders? Volgens ons kun je dat helemaal niet con­clu­de­ren op basis van enkel een positief ren­de­ments­cij­fer, maar dat gebeurt wel. Er is in de wereld van ver­mo­gens­be­heer wat ons betreft sprake van scorebordjournalistiek.

Wat is het geval: op basis van posi­tieve ren­de­ments­cij­fers wordt er al snel gecon­clu­deerd dat een ver­mo­gens­be­heer­der het goed heeft gedaan’. Ver­ge­lijk dat eens met een voet­bal­team dat met 3 – 0 heeft gewonnen: dat heeft het ook goed gedaan, toch? Maar wat blijft er over van die pres­ta­tie, als bij het terug­kij­ken van de wed­strijd blijkt dat er 3x een eigen doelpunt is gemaakt door de tegen­stan­der? Kortom: pas na een dege­lijke nabe­schou­wing kan er beoor­deeld worden of het een knappe pres­ta­tie is geweest of niet. Dat geldt ook voor het beoor­de­len van de ren­de­men­ten die ver­mo­gens­be­heer­ders rea­li­se­ren voor hun klanten. 

Laten we wat verder kijken dan Finner.nl’s hoera-artikel over het gemid­delde ren­de­ments­per­cen­tage van 12,7% dat de Neder­landse ver­mo­gens­be­heer­ders hebben behaald. Stel, we ver­ge­lij­ken die 12,7% ren­de­ment met een por­te­feuille bestaande uit 50% aandelen en 50% obli­ga­ties met een­zelfde por­te­feuille, maar dan een passieve’ variant: eentje die sim­pel­weg de markt (ook wel: de index’) volgt. We kopen bij­voor­beeld in gelijke ver­hou­ding het Vanguard FTSE All World Index fonds (dit vormt dan de aandelen-com­po­nent in de por­te­feuille) en het iShares European Aggre­gate Bond Index Fund (dit vormt dan de obli­ga­tie-com­po­nent in de por­te­feuille). De kos­ten­struc­tuur (o.a. fonds­kos­ten, service depot­bank en trans­ac­tie­kos­ten) zal voor de doe-het-zelver rond de 0,55% liggen.

Het ren­de­ment van deze simpele por­te­feuille tot en met sep­tem­ber 2019 is maar liefst 14,7%! Dat is 2% hoger dan het gemid­delde ren­de­ment van de Neder­landse ver­mo­gens­be­heer­ders van 12,7%. Maar ho, wacht: een veel­ge­hoorde ver­kla­ring is dat de beheer­ders iets behou­den­der zijn geweest: ze pakken expres niet al het opwaartse poten­ti­eel mee, om te voor­ko­men dat in minder goede beurs­ja­ren de dalingen te groot zijn. 

Fair point. Maar dit zou dan moeten blijken uit de resul­ta­ten van 2018, toen de beurzen aan het einde van het jaar fors daalden. Onze simpele passieve’ por­te­feuille met twee fondsen behaalde dan ook een negatief ren­de­ment in 2018: ‑2,6%. Maar de Neder­landse groep ver­mo­gens­be­heer­ders scoorden een nog veel slechter ren­de­ment, namelijk: ‑5,6%. Een verschil van 3%! 

En dus is het verschil tussen onze een­vou­dige passieve’ index­por­te­feuille en het gemid­delde van alle Neder­landse ver­mo­gens­be­heer­ders na 1 jaar en 9 maanden opge­lo­pen tot 5,32%. Op een por­te­feuille van 500.000 euro is dat een kos­ten­post van 26.700 euro. Oei. Dat is dus bij nader inzien toch niet zo’n goede prestatie…

Dit valt te wijten aan twee zaken. Ten eerste ligt dit aan de hoge kosten die de gemid­delde Neder­landse ver­mo­gens­be­heer­der rekent: die drukken op het ren­de­ment. En ten tweede wordt dit ver­oor­zaakt door de veelal actieve beleg­gings­stra­te­gie: men stapt voort­du­rend in of uit bepaalde aandelen, op basis van eigen voor­spel­lin­gen van het koers­ver­loop. Best kostbaar dus, deze vorm van waar­zeg­ge­rij. Wat is dan in godsnaam nog de toe­ge­voegde waarde van een ver­mo­gens­be­heer­der? Als u een beetje handig bent met beleggen, dan kunt u de twee index­fond­sen uit ons voor­beeld hier­bo­ven ook prima zelf aan­schaf­fen bij de bekende plat­for­men. Klaar is kees. 

Volgens ons zijn er twee belang­rijke redenen om toch een ver­mo­gens­be­heer­der in de arm te nemen. Ten eerste: kosten. Bij grotere ver­mo­gens vanaf 1 miljoen, zijn de kosten bij Stoic ongeveer het­zelfde als wanneer u het zelf zou doen. Daar hoeft u het niet voor te laten. Toch zijn we bij Stoic geen cha­ri­ta­tieve instel­ling. We ver­die­nen er alsnog wat aan, omdat we een heleboel klanten bedienen en zo inkoop­voor­deel kunnen afdwin­gen. U blij, wij blij. Bij wat kleinere ver­mo­gens van bij­voor­beeld 500.000 euro betaalt u bij ons relatief wel meer kosten dan als u het zelf zou doen: 0,82% versus 0,55% voor de doe-het-zelver. Op een vermogen van 5 ton is dat dus 1350 euro per jaar meer dan als u het helemaal zelf zou doen. Dat scheelt wel­is­waar iets, maar het is toch van een geheel andere orde dan de hier­bo­ven benoemde 26.700 euro mis­ge­lo­pen ren­de­ment in 21 maanden, want omge­re­kend ongeveer 1270 euro per maand is!

Er is echter nog een veel belang­rij­kere reden om toch een beheer­der in de arm te nemen: de meeste mensen zijn niet in staat om hun eigen emoties in bedwang te houden. Als de beurzen kelderen, hebben de meeste mensen toch de neiging om even uit te stappen’, terwijl keer op keer wordt beween dat gewoon blijven zitten’ veel ver­stan­di­ger is. En mooie winsten worden graag snel afge­roomd, terwijl we dat geld juist goed kunnen gebrui­ken om even­tu­ele tegen­val­lende periodes uit te zitten’. 

Bij Stoic blijven we als ver­mo­gens­be­heer­ders zoveel mogelijk sto­ï­cijns. We laten ons niet afleiden door de waan van de dag en vormen een buffer tussen uw vermogen en uw emo­ti­o­nele keuzes. Maar dit werkt alleen als we met behulp van index­fond­sen met lage kosten sim­pel­weg de markt volgen en verder zo min mogelijk handelen. Dat is dan ook precies wat we doen. 

Als u toch in voor­spel­lin­gen wilt geloven: doe het dan vooral zèlf. Dan kunt u achteraf alleen uzelf de schuld geven, mochten de voor­spel­lin­gen onver­hoopt niet uitkomen. Het zou jammer zijn als u uw lot in handen legt van een ver­mo­gens­be­heer­der wiens voor­spel­lin­gen meestal ook niet uitkomen, maar die zich er des­on­danks vor­ste­lijk voor laat betalen. 

Ontdek onze visie en blijf op de hoogte van onze rendementen.

Neem nu een abonnement op onze maandelijkse nieuwsbrief: daarin ontdekt u onze stoïcijnse visie op actuele beleggingszaken en we delen elke maand onze rendementen met u. Zo ontdekt u zelf dat Stoic niet alleen goed is voor uw gemoedsrust, maar vooral ook voor uw geld.

Bedankt, uw aanmelding is verwerkt.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.