De stoïcijnse blik 6 minuten lezen

Scorebord-journa­listiek in de wereld van vermogensbeheer.

Vandaag presen­teerde de onafhan­ke­lijke vermo­gens­be­heer­ver­ge­lij­kingssite Finner​.nl de rende­menten van Neder­landse vermo­gens­be­heerders tot en met september 2019. De rende­menten zijn zeer goed. Een gemid­delde porte­feuille, bestaande uit ongeveer 50% aandelen en 50% obligaties, liet een rendement zien van 12,7%. Dit na een negatief rendement van ‑5,6% in 2018. Veel klanten bij deze beheerders zullen tevreden zijn met de resul­taten. Maar zijn deze resul­taten ook te wijten aan de goede prestaties van de beheerders? Volgens ons kun je dat helemaal niet conclu­deren op basis van enkel een positief rende­ments­cijfer, maar dat gebeurt wel. Er is in de wereld van vermo­gens­beheer wat ons betreft sprake van scorebordjournalistiek.

Wat is het geval: op basis van positieve rende­ments­cijfers wordt er al snel gecon­clu­deerd dat een vermo­gens­be­heerder het goed heeft gedaan’. Vergelijk dat eens met een voetbalteam dat met 3 – 0 heeft gewonnen: dat heeft het ook goed gedaan, toch? Maar wat blijft er over van die prestatie, als bij het terug­kijken van de wedstrijd blijkt dat er 3x een eigen doelpunt is gemaakt door de tegen­stander? Kortom: pas na een degelijke nabeschouwing kan er beoor­deeld worden of het een knappe prestatie is geweest of niet. Dat geldt ook voor het beoor­delen van de rende­menten die vermo­gens­be­heerders reali­seren voor hun klanten. 

Laten we wat verder kijken dan Finner.nl’s hoera-artikel over het gemid­delde rende­ments­per­centage van 12,7% dat de Neder­landse vermo­gens­be­heerders hebben behaald. Stel, we verge­lijken die 12,7% rendement met een porte­feuille bestaande uit 50% aandelen en 50% obligaties met eenzelfde porte­feuille, maar dan een passieve’ variant: eentje die simpelweg de markt (ook wel: de index’) volgt. We kopen bijvoor­beeld in gelijke verhouding het Vanguard FTSE All World Index fonds (dit vormt dan de aandelen-component in de porte­feuille) en het iShares European Aggregate Bond Index Fund (dit vormt dan de obligatie-component in de porte­feuille). De kosten­structuur (o.a. fonds­kosten, service depotbank en trans­ac­tie­kosten) zal voor de doe-het-zelver rond de 0,55% liggen.

Het rendement van deze simpele porte­feuille tot en met september 2019 is maar liefst 14,7%! Dat is 2% hoger dan het gemid­delde rendement van de Neder­landse vermo­gens­be­heerders van 12,7%. Maar ho, wacht: een veelge­hoorde verklaring is dat de beheerders iets behou­dender zijn geweest: ze pakken expres niet al het opwaartse poten­tieel mee, om te voorkomen dat in minder goede beurs­jaren de dalingen te groot zijn. 

Fair point. Maar dit zou dan moeten blijken uit de resul­taten van 2018, toen de beurzen aan het einde van het jaar fors daalden. Onze simpele passieve’ porte­feuille met twee fondsen behaalde dan ook een negatief rendement in 2018: ‑2,6%. Maar de Neder­landse groep vermo­gens­be­heerders scoorden een nog veel slechter rendement, namelijk: ‑5,6%. Een verschil van 3%! 

En dus is het verschil tussen onze eenvoudige passieve’ index­por­te­feuille en het gemid­delde van alle Neder­landse vermo­gens­be­heerders na 1 jaar en 9 maanden opgelopen tot 5,32%. Op een porte­feuille van 500.000 euro is dat een kostenpost van 26.700 euro. Oei. Dat is dus bij nader inzien toch niet zo’n goede prestatie…

Dit valt te wijten aan twee zaken. Ten eerste ligt dit aan de hoge kosten die de gemid­delde Neder­landse vermo­gens­be­heerder rekent: die drukken op het rendement. En ten tweede wordt dit veroor­zaakt door de veelal actieve beleg­gings­stra­tegie: men stapt voort­durend in of uit bepaalde aandelen, op basis van eigen voorspel­lingen van het koers­verloop. Best kostbaar dus, deze vorm van waarzeg­gerij. Wat is dan in godsnaam nog de toege­voegde waarde van een vermo­gens­be­heerder? Als u een beetje handig bent met beleggen, dan kunt u de twee index­fondsen uit ons voorbeeld hierboven ook prima zelf aanschaffen bij de bekende platformen. Klaar is kees. 

Volgens ons zijn er twee belang­rijke redenen om toch een vermo­gens­be­heerder in de arm te nemen. Ten eerste: kosten. Bij grotere vermogens vanaf 1 miljoen, zijn de kosten bij Stoic ongeveer hetzelfde als wanneer u het zelf zou doen. Daar hoeft u het niet voor te laten. Toch zijn we bij Stoic geen chari­ta­tieve instelling. We verdienen er alsnog wat aan, omdat we een heleboel klanten bedienen en zo inkoop­voordeel kunnen afdwingen. U blij, wij blij. Bij wat kleinere vermogens van bijvoor­beeld 500.000 euro betaalt u bij ons relatief wel meer kosten dan als u het zelf zou doen: 0,82% versus 0,55% voor de doe-het-zelver. Op een vermogen van 5 ton is dat dus 1350 euro per jaar meer dan als u het helemaal zelf zou doen. Dat scheelt weliswaar iets, maar het is toch van een geheel andere orde dan de hierboven benoemde 26.700 euro misge­lopen rendement in 21 maanden, want omgerekend ongeveer 1270 euro per maand is!

Er is echter nog een veel belang­rijkere reden om toch een beheerder in de arm te nemen: de meeste mensen zijn niet in staat om hun eigen emoties in bedwang te houden. Als de beurzen kelderen, hebben de meeste mensen toch de neiging om even uit te stappen’, terwijl keer op keer wordt beween dat gewoon blijven zitten’ veel verstan­diger is. En mooie winsten worden graag snel afgeroomd, terwijl we dat geld juist goed kunnen gebruiken om eventuele tegen­val­lende periodes uit te zitten’. 

Bij Stoic blijven we als vermo­gens­be­heerders zoveel mogelijk stoïcijns. We laten ons niet afleiden door de waan van de dag en vormen een buffer tussen uw vermogen en uw emoti­onele keuzes. Maar dit werkt alleen als we met behulp van index­fondsen met lage kosten simpelweg de markt volgen en verder zo min mogelijk handelen. Dat is dan ook precies wat we doen. 

Als u toch in voorspel­lingen wilt geloven: doe het dan vooral zèlf. Dan kunt u achteraf alleen uzelf de schuld geven, mochten de voorspel­lingen onver­hoopt niet uitkomen. Het zou jammer zijn als u uw lot in handen legt van een vermo­gens­be­heerder wiens voorspel­lingen meestal ook niet uitkomen, maar die zich er deson­danks vorstelijk voor laat betalen. 

Ontdek onze visie en blijf op de hoogte van onze rendementen.

Neem nu een abonnement op onze maandelijkse nieuwsbrief: daarin ontdekt u onze stoïcijnse visie op actuele beleggingszaken en we delen elke maand onze rendementen met u. Zo ontdekt u zelf dat Stoic niet alleen goed is voor uw gemoedsrust, maar vooral ook voor uw geld.

Bedankt, uw aanmelding is verwerkt.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.