Nieuwsupdate 3 oktober 2019 1 minuten lezen

Blu Asset Mana­ge­ment heet voortaan Stoic.

We zijn bij Blu Asset Mana­ge­ment op een spannend moment aan­be­land: vandaag ver­an­dert onze merknaam: vanaf nu heten we Stoic. Deze naam is geba­seerd op sto­ï­cijnse filo­so­fie, wat volgens ons de beste ver­beel­ding is van onze visie op vermogensbeheer.

Het Sto­ï­cisme is een Griekse filo­so­fi­sche school uit de oudheid, geba­seerd op het principe dat de mens zich vrij moet maken van emoties om gelukkig te worden. De stoïcijn gaat door het leven met grote sere­ni­teit; men staat in feite boven de gebeurtenissen.

De sto­ï­cij­nen han­teer­den drie essentiële leefregels:

- emoties leiden af en ontnemen een helder zicht op de feiten. 

- zaken die niet beïn­vloed­baar zijn, laten we links liggen.

- houd altijd de focus op het te behalen doel: de stip op de horizon.

   En dat is nu precies hoe wij omgaan met vermogen: geld is emotie, maar niet bij ons. Wij beheren vermogen zo rati­o­neel mogelijk. Onze beleg­gings­fi­lo­so­fie onder­kent het bestaan van men­se­lijke emoties wel degelijk: de finan­ci­ële markten worden er zelfs door gestuurd. Maar bij Stoic laten we ons daar niet door afleiden. We houden onze blik sto­ï­cijns gericht op de stip op de horizon: het beleg­gings­doel. Sterker nog: we doen in feite niet zoveel. We stappen niet voort­du­rend in en uit aandelen, maar we beleggen en stallen het vermogen op een zo veilig moge­lijke manier, waarbij we ervoor zorgen dat het sim­pel­weg mee­groeit met de inflatie en de wereld­eco­no­mie. Dat is in feite geen ver­mo­gens­be­heer meer, maar eerder Calm Capital Control’: onze nieuwe merkbelofte. 

   Nieuw merk, nieuwe identiteit
   Bij een nieuwe merknaam hoort een nieuwe iden­ti­teit. Wij kozen voor vorm­ge­ving die uit­straalt wat zo essen­ti­eel is voor onze dienst­ver­le­ning: kalmte. Dat betekent veel ruimte, veel rust, veel wit. De spreek­woor­de­lijke stip op de horizon – het focus­punt van de stoïcijn, speelt een centrale illu­stra­tieve rol. En de blauw-tinten zijn een ver­wij­zing naar onze oor­spron­ke­lijke naam: Blu Asset Mana­ge­ment. Weet u dat ook weer. 

   We geloven dat we met Stoic als krachtig merk nog meer mensen kunnen over­tui­gen dat niets doen’ toch echt het beste werkt voor een goed ver­mo­gens­ren­de­ment. Men zou kunnen stellen, dat deze manier van beleggen dermate een­vou­dig is, dat degenen die over wat han­dig­heid met index­fond­sen beschik­ken het prima zelf zou kunnen doen. Dat klopt, op twee essen­ti­ële punten na: door schaal­grootte kunnen wij veel lagere kosten rea­li­se­ren, waardoor er meer ren­de­ment over blijft. Maar nog belang­rij­ker: een individu kan zichzelf maar moeilijk bescher­men tegen zijn of haar eigen emoties. Daarom is er nu gelukkig dus Calm Capital Control van Stoic.

   Ontdek onze visie en blijf op de hoogte van onze rendementen.

   Neem nu een abonnement op onze maandelijkse nieuwsbrief: daarin ontdekt u onze stoïcijnse visie op actuele beleggingszaken en we delen elke maand onze rendementen met u. Zo ontdekt u zelf dat Stoic niet alleen goed is voor uw gemoedsrust, maar vooral ook voor uw geld.

   Bedankt, uw aanmelding is verwerkt.

   Waar kunnen we u mee helpen?

   Bedankt voor uw vraag.

   We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.