In het nieuws 10 november 2017 1 minuten lezen

Stoic (voorheen Blu) winnaar Gouden Stier 2017.

Voor de elfde keer zijn don­der­dag­avond 9 november de Gouden Stieren uit­ge­reikt. En Stoic, dat toen nog Blu Asset Mana­ge­ment heette, bracht de trofee meer naar huis: we zijn de winnaar van de Gouden Stier 2017 in de cate­go­rie Beste Vermogensbeheerder’. 

De Gouden Stieren zijn in feite de Oscars van de Beleg­gers­we­reld’. Elk jaar worden tijdens een fees­te­lijke avond in de Amster­damse Post­hoorn­kerk prijzen uit­ge­reikt aan de beste bedrij­ven en mensen in de beleg­gers­we­reld. Vorig jaar eindigde wij als Blu Asset Mana­ge­ment met een mooi jury­rap­port op de tweede plaats. Maar dit jaar hebben we de trofee naar huis genomen: we zijn de winnaar van de Gouden Stier 2017 in de cate­go­rie beste ver­mo­gens­be­heer­der’. Voor ons een fan­tas­ti­sche moti­va­tie om door te gaan op de inge­sla­gen weg: ultiem gespreide por­te­feuil­les opbouwen die belegd zijn in de hele wereld­eco­no­mie, tegen zo laag moge­lijke kosten. Doel: onze klanten tegen emoties in bescher­ming nemen en voor hen het beste ren­de­ment op de lange termijn realiseren.

Trotse winnaars van de Gouden Stier 2017

Jury­rap­port

De jury onder leiding van Marcel Tak schreef in het jury­rap­port over ons: De jury kiest dit jaar Blu Asset Mana­ge­ment tot winnaar, onder andere vanwege de uit­wer­king van de ver­schil­lende scenario’s (zeer defen­sief tot en met neutraal profiel) en de con­clu­sies die Blu verbindt aan de 15 haal­baar­heid van de doelen per profiel. De vakjury noemt daarbij het ver­wachte ren­de­ment con­ser­va­tief in ver­ge­lij­king met andere beheer­ders, waardoor de betrouw­baar­heid van de analyses hoog is. Daar­naast heeft Blu Asset Mana­ge­ment een heldere visie op (passief) beleggen en op hoe het ren­de­ment wil behalen voor de cliënt. Ook vindt de jury het noe­mens­waar­dig dat Blu fiscaal enorm de diepte ingaat in het beleg­gings­voor­stel. Een ander sterk punt vindt de vakjury dat Blu in de haal­baar­heids­be­re­ke­nin­gen rekening houdt met inflatiecorrectie.” 

Op IEX​.nl leest u meer over de uit­rei­king van de Gouden Stier Award 2017.

Ontdek onze visie en blijf op de hoogte van onze rendementen.

Neem nu een abonnement op onze maandelijkse nieuwsbrief: daarin ontdekt u onze stoïcijnse visie op actuele beleggingszaken en we delen elke maand onze rendementen met u. Zo ontdekt u zelf dat Stoic niet alleen goed is voor uw gemoedsrust, maar vooral ook voor uw geld.

Bedankt, uw aanmelding is verwerkt.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.