In het nieuws 10 november 2017 1 minuten lezen

Sto­ic (voorheen Blu) win­naar Gouden Sti­er 2017.

Voor de elfde keer zijn don­derda­gavond 9 novem­ber de Gouden Stieren uit­gereikt. En Sto­ic, dat toen nog Blu Asset Man­age­ment heette, bracht de tro­fee meer naar huis: we zijn de win­naar van de Gouden Sti­er 2017 in de cat­e­gorie Beste Vermogensbeheerder’. 

De Gouden Stieren zijn in feite de Oscars van de Beleg­ger­swereld’. Elk jaar wor­den tij­dens een feestelijke avond in de Ams­ter­damse Posthoornkerk pri­jzen uit­gereikt aan de beste bedri­jven en mensen in de beleg­ger­swereld. Vorig jaar eindigde wij als Blu Asset Man­age­ment met een mooi juryrap­port op de tweede plaats. Maar dit jaar hebben we de tro­fee naar huis genomen: we zijn de win­naar van de Gouden Sti­er 2017 in de cat­e­gorie beste ver­mo­gens­be­heerder’. Voor ons een fan­tastis­che moti­vatie om door te gaan op de inges­la­gen weg: ultiem gesprei­de porte­feuilles opbouwen die belegd zijn in de hele werelde­conomie, tegen zo laag mogelijke kosten. Doel: onze klanten tegen emoties in bescherming nemen en voor hen het beste ren­de­ment op de lange ter­mi­jn realiseren.

Trotse win­naars van de Gouden Sti­er 2017

Juryrap­port

De jury onder lei­d­ing van Mar­cel Tak schreef in het juryrap­port over ons: De jury kiest dit jaar Blu Asset Man­age­ment tot win­naar, onder andere van­wege de uitwerk­ing van de ver­schil­lende scenario’s (zeer defen­sief tot en met neu­traal profiel) en de con­clusies die Blu verbindt aan de 15 haal­baarheid van de doe­len per profiel. De vakjury noemt daar­bij het verwachte ren­de­ment con­ser­vatief in vergelijk­ing met andere beheerders, waar­door de betrouw­baarheid van de analy­ses hoog is. Daar­naast heeft Blu Asset Man­age­ment een heldere visie op (passief) beleggen en op hoe het ren­de­ment wil behalen voor de cliënt. Ook vin­dt de jury het noe­menswaardig dat Blu fis­caal enorm de diepte ingaat in het beleg­gingsvoors­tel. Een ander sterk punt vin­dt de vakjury dat Blu in de haal­baarhei­ds­berekenin­gen reken­ing houdt met inflatiecorrectie.” 

Op IEX​.nl leest u meer over de uitreik­ing van de Gouden Sti­er Award 2017.

Ontdek onze visie en blijf op de hoogte van onze rendementen.

Neem nu een abonnement op onze maandelijkse nieuwsbrief: daarin ontdekt u onze stoïcijnse visie op actuele beleggingszaken en we delen elke maand onze rendementen met u. Zo ontdekt u zelf dat Stoic niet alleen goed is voor uw gemoedsrust, maar vooral ook voor uw geld.

Bedankt, uw aanmelding is verwerkt.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.