Nieuwsupdate 3 augustus 2020 6 minuten lezen

Hoe presteerde Stoic tijdens de coronacrisis?

Begin 2020 brak de corona­crisis uit op de finan­ciële markten. Actieve vermo­gens­be­heerders claimen vaak dat zij juist in zo’n crisistijd van toege­voegde waarde zijn. Immers: door heel actief’ in de juiste aandelen te handelen, kan men de verliezen van zo’n koersval tot een minimum bepreken, of zelfs in een winst veran­deren. Passieve’ beheerders (zoals Stoic), volgen juist slaafs de wereld­eco­nomie en duikelen dus samen met de dalende markten keihard omlaag. Klinkt allemaal heel logisch. Alleen klopt er helemaal niets van deze aanname. In dit artikel lichten we toe hoe dat precies zit. 

We pakken de recente publi­catie van vermo­gens­be­heer­ver­ge­lijker Finner​.nl over de prestaties van Neder­landse vermo­gens­be­heerders over de eerste helft van 2020 er eens bij. Hoe presteert Calm Capital Control van Stoic in deze crisistijd in verge­lijking tot de rest van vermo­gens­be­herend Nederland? Wie weet de schade het beste binnen de perken te houden? De feiten spreken voor zich; bekijk de cijfers hieronder maar:

De feiten spreken voor zich


Volgens de cijfers van Finner​.nl presteert Stoic dus in elk profiel fors beter dan de gemid­delde Neder­landse Vermo­gens­be­heerder. Ons neutrale’ Stoic 50 profiel presteert zelfs ruim meer dan 3% beter dan het gemid­delde van de vermo­gens­be­heerders in Nederland!

Deze cijfers onder­bouwen onze visie: volg simpelweg de wereld­eco­nomie, want dat is gewoon het beste voor uw rendement. De finan­ciële markten zijn namelijk niet meer te voorspellen. Er is bijvoor­beeld niemand die de corona­crisis heeft zien aankomen. Daarom is het verstan­diger om te beleggen in de complete wereld­eco­nomie. Als het ene aandeel fors daalt, dan wordt dat effect gedempt door een ander aandeel dat mogelij­kerwijs stijgt. Een actieve beleg­gings­stra­tegie, waarbij men een voorkeur heeft voor bepaalde aandelen (of obligaties), of voor een bepaald moment van instappen of juist uitstappen, heeft helemaal geen zin: dit zijn namelijk altijd hande­lingen op basis van een verwachting’, wat hetzelfde is als voorspellen’. En niemand heeft een glazen bol die echt werkt. 

Kortom: een crisis is (hele) een verve­lende periode die simpelweg uitge­zeten’ moet worden. Want op de lange termijn groeit de wereld­eco­nomie altijd. Daarom spreiden we bij Stoic uw vermogen in de hele wereld­eco­nomie. Verder doen we dus niet zoveel. En dat blijkt nu dus zelfs in crisistijd de beste strategie te zijn. 

Hier leest u samen­gevat in 5 punten meer over waarom onze manier van beleggen meer rendement oplevert.

De oplet­tende lezer zal nu opmerken dat de rende­ments­cijfers die Finner​.nl heeft gepubli­ceerd een gemid­delde zijn. Er moeten dus (actieve) beheerders bestaan die het signi­ficant beter hebben gedaan dan de rest, misschien zelfs beter dan Stoic? 

Dat klopt inderdaad: die beheerders bestaan. Maar ga ze maar vinden! Het is op voorhand namelijk niet te voorspellen welke vermo­gens­be­heerder beter zal presteren dan de rest. De ene keer zit vermo­gens­be­heerder A goed. De andere keer heeft vermo­gens­be­heerder B het geluk om het gelijk aan de zijde te hebben. Maar er bestaat geen enkele vermo­gens­be­heerder die conse­quent beter presteert dan de markt, simpelweg omdat de markt niet voorspelbaar is. Het klinkt heel saai, maar het is veel verstan­diger om het lot van uw vermogen niet afhan­kelijk te laten zijn van geluk en daarmee ook van pech. Daarom beleggen we bij Stoic uw vermogen in de volledige wereld­eco­nomie. Dat betekent dat we de emoties onder controle houden en verlies accep­teren in tijden van crisis – zij het een relatief gematigd verlies, vanwege de ultieme spreiding in de hele wereld­eco­nomie die we hanteren. Vervolgens vertrouwen we op het feit dat op de langere termijn de wereld­eco­nomie altijd groeit. 

Wellicht bent u een zéér kritische lezer. U bedenkt zich dan vast, dat het gemid­delde rendement van de Neder­landse vermo­gens­be­heerders zowel actieve als passieve vermo­gens­be­heerders omvat. Dus het feit dat we bij Stoic beter presteren dan de gemid­delde Neder­landse vermo­gens­be­heerder is leuk, maar dat wil nog niet zeggen dat onze vorm van extreem passief beleggen conse­quent beter werkt. Want in het gemid­delde cijfer worden immers ook andere passieve beheerders meegewogen. 

Klopt. Sterker nog: als u in het Finner artikel wat verder naar beneden scrolt, dan ziet u dat daar een verge­lijking wordt gemaakt tussen de resul­taten van actieve beheerders versus passieve beheerders. Gek genoeg zijn de verschillen minder groot dan u wellicht verwacht naar aanleiding van ons eigen jubel­verhaal over onze extreme vorm van passief beleggen. Sterker nog: op het defen­sieve profiel presteren de actieve beheerders zelfs beter dan de passieve vermo­gens­be­heerders! Hoe valt dit te rijmen met onze overtuiging dat extreem passief beleggen altijd het beste werkt? 

Welnu, dat heeft vooral te maken met de definitie van wat passief vermo­gens­beheer’ precies is. De meeste vermo­gens­be­heerders die door Finner​.nl onder het kopje passief’ worden ingedeeld, zijn volgens onze strikte opvatting lang niet altijd écht passief. Er bestaan bijvoor­beeld vermo­gens­be­heerders die uw vermogen beleggen in een zorgvuldige selectie van 500 aandelen, om vervolgens niets meer te doen: niet tussen­tijds in- of uitstappen in de betref­fende aandelen. En ook niet wat meer geld in het ene aandeel stoppen ten koste van het andere. Het betekent wel: gewoon afwachten hoe het portfolio van 500 aandelen zich gedurende de tijd ontwikkeld. Dat is hartstikke passief’ toch?

Dat is zeker passief, want er wordt niet tussen­tijds gehandeld. Maar dat is niet wat we bij Stoic écht passief’ vinden. Want: het feit dat men een selectie maakt voor 500 speci­fieke aandelen is volgens onze visie al een voorspel­lende’ keuze en daarmee een actieve’ beleg­gings­stra­tegie: immers, waarom kiest men specifiek voor deze 500 aandelen en niet voor andere aandelen? Bij Stoic geloven we niet in derge­lijke voorspel­lingen. Wij beleggen uw vermogen enkel in een exacte kopie van de volledige wereld­eco­nomie. Dat is pas écht passief beleggen. Of misschien moeten we dat dan Voorspel­lingsloos Beleggen’ gaan noemen. Hoe dan ook: de recente rende­ments­cijfers bewijzen wederom dat het werkt. 

Lees in dit artikel meer over actief en passief beleggen en het verschil met onze manier van beleggen: Calm Capital Control. 

Vraag nu een beleggingsvoorstel op maat aan:

Ontdek onze visie en blijf op de hoogte van onze rendementen.

Neem nu een abonnement op onze maandelijkse nieuwsbrief: daarin ontdekt u onze stoïcijnse visie op actuele beleggingszaken en we delen elke maand onze rendementen met u. Zo ontdekt u zelf dat Stoic niet alleen goed is voor uw gemoedsrust, maar vooral ook voor uw geld.

Bedankt, uw aanmelding is verwerkt.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.