De stoïcijnse blik 4 minuten lezen

Dalende markten ontmas­keren beheerders.

Nu de finan­ciële markten door de oorlog in Oekraïne fors dalen, wordt duidelijk dat veel vermo­gens­be­heerders teveel risico nemen. Sommige partijen maken momenteel namelijk veel meer verlies dan je zou mogen verwachten op basis van het risico­profiel van hun beleg­gings­por­te­feuilles. Opper­be­legger Warren Buffet omschreef dat ooit zo mooi als: When the tide goes out, you discover who’s been swimming naked”. Stoic legt uit hoe dat zit en wat u ertegen kunt doen. 

Laten we bij de basis beginnen: een beleg­gings­por­te­feuille bestaat in de regel uit risico­volle’ aandelen en risico­mij­dende’ beleg­gingen zoals obligaties. Aandelen gelden als risicovol’ omdat u immers niet weet wat de koersen gaan doen. Omdat u daarmee veel risico neemt, wordt u beloond met een hoog rendement. Maar de kans op een fors verlies is ook groot. Obligaties daaren­tegen gelden als risico­mijdend’: omdat het leningen zijn waarop een van tevoren geldend rente­per­centage wordt uitge­keerd, weet u dus van tevoren hoeveel rendement in de vorm van rente u krijgt. Wegens dit beperkte risico is uw rendement bij obligaties veel minder hoog. Daarnaast gelden obligaties als contra­ge­wicht voor aandelen: als de aande­len­beurzen dalen, dan vluchten beleggers naar obligaties.

Hieronder ziet u de klassieke indeling van de verschil­lende risico­pro­fielen en de namen die we bij Stoic daaraan hebben gegeven.

traditionele risicoprofielen vergeleken met Stoic

Wat is er nu precies aan de hand bij sommige vermo­gens­be­heerders?
Sommige partijen maken momenteel veel meer verlies dan je zou mogen verwachten op basis van het risico­profiel van hun beleg­gings­por­te­feuilles. Het Rabobank Neutraal’ profiel scoort eind februari 2022 bijvoor­beeld een negatief rendement van -5,81%. En dat terwijl ons verge­lijkbaar neutrale Stoic 50 profiel slechts -3,28% verlies noteert. Sterker nog, het negatieve rendement van het neutrale’ profiel bij de Rabobank komt zelfs in de buurt van ons zeer offen­sieve Stoic 90 profiel, dat momenteel -5,94% scoort. Met andere woorden: bij de Rabobank blijkt het neutrale’ profiel eigenlijk een zeer offensief’ profiel te zijn…

Of neem nu het neutrale profiel bij Evi van Lanschot. Dat stond eind februari op -7,04%! Ons Stoic 60 profiel (een iets offen­siever profiel dan het eerder­ge­noemde Stoic 50, want: 10% meer aandelen) scoorde op hetzelfde moment slechts’ -3,82%. Dat is nogal een verschil. Als we verder terug in de tijd kijken, dan zien we dat dit geen toevallige samenloop van omstan­dig­heden is. Het neutrale Evi van Lanschot profiel scoorde door de toenmalige crash in 2018 -6%. Bij Stoic 50 en 60 bleef dat beperkt tot respec­tie­velijk -3,32% en -3,87%.

Hoe kan dat nou?
Het neutrale profiel zou bij zowel de Rabobank als bij Evi van Lanschot ook voor ongeveer 50% obligaties moeten bestaan. Hoe kan het dan zo zijn dat bij hen de neutrale profielen zo hard in de min gaan, net alsof het om zeer offen­sieve profielen gaat? Dat wordt veroor­zaakt door onder andere het type obligatie waar men in heeft belegd. In dit blogar­tikel schreven we al eerder dat lang niet alle obligaties risico­mijdend zijn. Er bestaan bijvoor­beeld obligaties van bedrijven of landen met een lage krediet­waar­digheid: aangezien rendement de prijs is van risico, krijgt u bij deze obligaties een hoger rendement, simpelweg omdat u meer risico neemt.

Veel vermo­gens­be­heerders gebruiken dit soort risico­volle obligaties om een beleg­gings­profiel bijvoor­beeld als neutraal’ te kunnen verkopen, waarbij men toch relatief hoge rende­menten weet te reali­seren. Men belegt volgens de vereisten voor zo’n 50% in obligaties. Echter, om een beter rendement dan de concur­rentie te maken of om de hoge kosten die men rekent goed te kunnen maken, gebruikt men relatief risico­volle obligaties met een hoger rendement. Zo lijkt het rendement op het als neutraal’ te boek staande beleg­gings­profiel toch nog heel wat. Alleen: als de finan­ciële markten dalen, dan worden dit soort partijen ontmaskerd. De negatieve rende­menten vallen dan veel lager uit dan u op basis van het risico­profiel zou verwachten. Dat is wat Buffet bedoelt met zijn uitspraak dat als het getij daalt, dan zie je wie er naakt zwemt.’

Wat u kunt doen.
Bij Stoic gebruiken we enkel daadwer­kelijk risico­mij­dende obligaties in onze porte­feuilles. Onze rende­ments­cijfers die u hier kunt vinden kunt u dus gebruiken om te verge­lijken met het rendement dat uw porte­feuille bij een andere beheerder reali­seert. Als dit verschil grofweg meer dan 2% is voor dit jaar, dan is uw obliga­tie­ge­deelte vermoe­delijk toch niet helemaal risico­mijdend’. Aan u de beslissing wat dan de vervolgstappen zijn.

Bekijk onze rendementen

Ontdek onze visie en blijf op de hoogte van onze rendementen.

Neem nu een abonnement op onze maandelijkse nieuwsbrief: daarin ontdekt u onze stoïcijnse visie op actuele beleggingszaken en we delen elke maand onze rendementen met u. Zo ontdekt u zelf dat Stoic niet alleen goed is voor uw gemoedsrust, maar vooral ook voor uw geld.

Bedankt, uw aanmelding is verwerkt.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.