De stoïcijnse blik 4 minuten lezen

De corona­crisis: hoe we de getroffen sectoren kunnen redden.

De laatste coron­a­maat­re­gelen zijn vervelend voor iedereen, maar een regel­rechte ramp voor de horeca, evene­menten en podium­kunsten. Vanzelf­sprekend lopen de emoties hoog op. Bij de overheid, omdat beleid maken tijdens zo’n crisis natuurlijk geen sinecure is. Je kan het nooit goed doen. En bij de horeca­on­der­nemers, de evene­ment­or­ga­ni­sa­toren en de podia, acteurs, muzikanten en aanver­wante freelancers, omdat geen bezoekers voor hen gelijk staat aan geen omzet. Maar bij Stoic laten we ons bij voorkeur niet te veel afleiden door emoties. Sterker nog, een stoïcijnse kijk op de zaak kan helpen om tot een oplossing voor deze slacht­offers van de coron­a­pan­demie te komen.

De sectoren horeca (23,5 miljard euro), evene­menten (7,5 miljard euro) en podium­kunsten (5 miljard euro) waren vorig jaar samen goed voor een omzet van 36 miljard euro. Stel dat onze overheid een keiharde maatregel treft en drie maanden lang een totale lockdown afkondigt voor al deze sectoren. Dat is een drama voor de betrokken onder­nemers en personeel. Maar stel dat onze regering de verloren omzet volledig compen­seert, op basis van de omzet over 2019: dat is dan een bedrag van 9 miljard (3÷1236 miljard). Misschien zien we nog wat feiten over het hoofd, of zijn er nog andere sectoren die net zo goed compen­satie verdienen, dus laten we het compen­sa­tie­bedrag voor het gemak op 18 miljard zetten. Zo’n gigan­tisch compen­sa­tie­bedrag klinkt utopisch en daarmee onhaalbaar. Maar als we naar de feiten kijken, dan is dit misschien toch wel degelijk mogelijk.

De huidige economie bevindt zich momenteel in een situatie die deze compen­sa­tie­re­geling misschien gewoon haalbaar maakt. Sinds jaar en dag kopen spaarders die hun geld willen wegzetten zonder al te veel risico op koers­schom­me­lingen, leningen van zeer krediet­waardige overheden (staats­obli­gaties dus). Dat is lekker veilig voor je geld. De rente­ver­goeding die ze daarvoor krijgen is op dit moment gek genoeg 0%, of zelfs negatief (hoe dat komt is een vrij complex samenspel van factoren, dat we voor nu even buiten beschouwing laten). Toch blijven mensen hun geld in derge­lijke obligaties beleggen, omdat dit nog altijd veel veiliger is dan het op een spaar­re­kening laten staan of in de spreek­woor­de­lijke matras stoppen. Zoals we in een eerder blogar­tikel over obligaties al schreven: obligaties zijn er voor return of the money en niet zozeer voor return on the money. Anders gezegd: obligaties zorgen ervoor dat uw geld er over x jaar nog steeds staat en dat maakt deze obligaties onver­minderd interessant, zelfs als de rente extreem laag is. 

Deze lage (of negatieve) rente op staats­obli­gaties biedt overheden een gouden kans om tegen zeer lage kosten nu direct geld te lenen om daarmee slacht­offers van de huidige corona­crisis te behoeden voor een faillis­sement. Vervolgens kan de overheid onder het motto samen tegen corona’ de aflossing van de lening de komende 30 jaar door de huidige en de toekom­stige generatie laten dragen. 

Waarom zou de Neder­landse overheid zichzelf zo in de schulden steken? Zoals gezegd: omdat het nu goedkoper is dan ooit om schulden te maken. Bovendien vloeit een deel van de schuld weer terug in de schatkist, doordat er ook weer belasting kan worden betaald over deze artifi­ciële omzet’, dus de schade zal uitein­delijk lager zijn dan 18 miljard. In de huidige situatie is het zelfs nog maar de vraag of bedrijven en mensen in de getroffen sectoren kunnen voldoen aan hun belastingverplichtingen. 

Maar nog belang­rijker is het feit dat er op deze manier simpelweg duide­lijkheid wordt gecreëerd voor de onder­ne­mingen in de getroffen sectoren. Ze hoeven zich niet in allerlei bochten te wringen en kunnen gewoon dicht. Punt. Voor de rest van de bevolking wordt ook duidelijk: als we ons massaal aan de coron­a­maat­re­gelen houden, kunnen de getroffen sectoren weer open en genieten we weer van een cafébezoek, theater etc. De rust die hiermee bij veel mensen wordt gecreëerd zorgt ervoor dat we in de toekomst waarschijnlijk een hoop zorgkosten besparen die het gevolg zijn van nodeloze stress, de medische weten­schap bewijst immers dat stress een hele belang­rijke factor is bij het ontstaan van allerlei ziekten. 

En als uitsmijter zouden we een beroep kunnen doen op de mensen die gedwongen thuis zitten, door hen te vragen of ze zich als vrijwil­liger willen inzetten bij bijvoor­beeld bron- en contact­on­der­zoeken. De mensen uit de horeca‑, evene­menten- en podium­kun­sten­sector zijn in de regel boven­ge­middeld goed in menselijk contact en dus zeer geschikt hiervoor. Zo bied je hen de kans om zelfs hun vrijge­komen tijd zinvol in te vullen en worden zorgin­stel­lingen geholpen. 

Wat denkt u er van, meneer Hoekstra?

Volg ons op Linkedin voor meer updates:

Ontdek onze visie en blijf op de hoogte van onze rendementen.

Neem nu een abonnement op onze maandelijkse nieuwsbrief: daarin ontdekt u onze stoïcijnse visie op actuele beleggingszaken en we delen elke maand onze rendementen met u. Zo ontdekt u zelf dat Stoic niet alleen goed is voor uw gemoedsrust, maar vooral ook voor uw geld.

Bedankt, uw aanmelding is verwerkt.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.