Nieuwsupdate 5 februari 2021 2 minuten lezen

De jaar­ren­de­men­ten voor 2020 bewijzen: passief beleggen werkt beter.

(noot: hier vindt u het blog met daarin de ren­de­men­ten voor 2021.)

Vanwege de coron­a­pan­de­mie was 2020 natuur­lijk een zeer roerig jaar. In maart gingen de beurzen massaal onderuit: een val van ruim 37%. Maar het herstel verliep ook razend­snel: op 29 december 2020 stond de AEX bij­voor­beeld al weer boven de 633 punten – het hoogste punt in de afge­lo­pen 20 jaar. Een beurs­jaar waarin zoveel gebeurt zou in principe actieve beleg­gers in de kaart moeten spelen. Maar de rea­li­teit toont een ander verhaal.

Logica leert ons dat actieve beleg­gers baat zouden moeten hebben bij een roerige beurs. Want: hoe meer beweeg­lijk­heid, hoe meer je als actieve belegger het verschil kunt maken. Het doel van de actieve belegger is immers de markt verslaan’, terwijl de passieve belegger gewoon de markt volgt door niets te doen. 

Ver­mo­gens­be­heer-ver­ge­lij­ker Finner zet in dit artikel de jaar­cij­fers van ver­mo­gens­be­he­rend Neder­land in 2020 op een rij. En dan blijkt dat passief het toch echt beter doet dan actief. In zowel defen­sieve, neutrale als offen­sieve pro­fie­len pres­te­ren passieve’ ver­mo­gens­be­heer­ders in 2020 gemid­deld beter dan actieve beheerders:

Jaarrendement actieve versus passieve vermogensbeheerders
Passief ver­mo­gens­be­heer pres­teert in 2020 beter dan actief beheer.

Zoals u ziet geldt voor het offen­sieve profiel zelfs een verschil van 1,40%. Dat lijkt niet zoveel, maar op een vermogen van bij­voor­beeld 500.000 euro is dat toch 7000 euro. En laten we het rente-op-rente effect niet vergeten: over die 7000 euro verdient u het jaar erop ook weer ren­de­ment (ijs en weder dienende, natuurlijk).

Kortom: het maakt dus veel verschil welke ver­mo­gens­be­heer­der u kiest. Dat blijkt ook uit de absolute cijfers van Finner. Op jaar­ba­sis was het laagst geno­teerde ren­de­ment van een beheer­der in 20208,32% en het hoogste ren­de­ment was 9,41%. Tel uit uw winst. Of verlies, natuurlijk.

Ren­de­men­ten van Stoic vergeleken

Hoe pres­teert Stoic ver­ge­le­ken met de rest? In onder­staand over­zicht ver­ge­lij­ken we de ren­de­men­ten van de Stoic beleg­gings­pro­fie­len met de gemid­delde ren­de­men­ten van Neder­landse passieve ver­mo­gens­be­heer­ders over de afge­lo­pen vier jaar, inclu­sief de laatste cijfers uit 2020, geba­seerd op de Pro NL Indices’ van Finner. En dan zien we dat Stoic con­se­quent beter pres­teert dan de gemid­delde passieve Nederlandse vermogensbeheerder:

STOIC versus passieve vermogensbeheerders
Stoic pres­teert beter dan de gemid­delde Neder­landse passieve vermogensbeheerder.

Hoe dat komt? 

Veel passieve ver­mo­gens­be­heer­ders zijn in onze ogen niet écht passief. Ze kiezen er bij­voor­beeld voor om voor de lange termijn in een spe­ci­fieke index te beleggen, dus zonder voort­du­rend in- en uit­stap­pen: vandaar dat dit passief’ heet. Maar het feit dat men voor een spe­ci­fieke index kiest, vinden wij in feite al een voor­spel­lende’ keuze. Men gokt er immers op dat de gekozen index beter pres­teert dan een andere index. 

Bij Stoic maken we heel bewust geen enkele keuze. We spreiden uw geld in de vol­le­dige wereld­eco­no­mie, sim­pel­weg omdat voor­spel­len’ in onze ogen totaal geen zin heeft. En dat blijkt dus gewoon­weg het beste voor uw geld te zijn. 

  • In dit artikel leest u meer over het verschil tussen passief beleggen en wat wij Calm Capital Control’ noemen. 
  • En hier beschrij­ven we 5 redenen waarom onze manier van beleggen meer rendement oplevert.

Vraag nu een beleggingsvoorstel op maat aan

Ontdek onze visie en blijf op de hoogte van onze rendementen.

Neem nu een abonnement op onze maandelijkse nieuwsbrief: daarin ontdekt u onze stoïcijnse visie op actuele beleggingszaken en we delen elke maand onze rendementen met u. Zo ontdekt u zelf dat Stoic niet alleen goed is voor uw gemoedsrust, maar vooral ook voor uw geld.

Bedankt, uw aanmelding is verwerkt.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.