Nieuwsupdate 5 februari 2021 4 minuten lezen

De jaarren­de­menten voor 2020 bewijzen: passief beleggen werkt beter.

(noot: hier vindt u het blog met daarin de rende­menten voor 2021.)

Vanwege de coron­a­pan­demie was 2020 natuurlijk een zeer roerig jaar. In maart gingen de beurzen massaal onderuit: een val van ruim 37%. Maar het herstel verliep ook razendsnel: op 29 december 2020 stond de AEX bijvoor­beeld al weer boven de 633 punten – het hoogste punt in de afgelopen 20 jaar. Een beursjaar waarin zoveel gebeurt zou in principe actieve beleggers in de kaart moeten spelen. Maar de realiteit toont een ander verhaal.

Logica leert ons dat actieve beleggers baat zouden moeten hebben bij een roerige beurs. Want: hoe meer beweeg­lijkheid, hoe meer je als actieve belegger het verschil kunt maken. Het doel van de actieve belegger is immers de markt verslaan’, terwijl de passieve belegger gewoon de markt volgt door niets te doen. 

Vermo­gens­beheer-verge­lijker Finner zet in dit artikel de jaarcijfers van vermo­gens­be­herend Nederland in 2020 op een rij. En dan blijkt dat passief het toch echt beter doet dan actief. In zowel defen­sieve, neutrale als offen­sieve profielen presteren passieve’ vermo­gens­be­heerders in 2020 gemiddeld beter dan actieve beheerders:

Jaarrendement actieve versus passieve vermogensbeheerders
Passief vermo­gens­beheer presteert in 2020 beter dan actief beheer.

Zoals u ziet geldt voor het offen­sieve profiel zelfs een verschil van 1,40%. Dat lijkt niet zoveel, maar op een vermogen van bijvoor­beeld 500.000 euro is dat toch 7000 euro. En laten we het rente-op-rente effect niet vergeten: over die 7000 euro verdient u het jaar erop ook weer rendement (ijs en weder dienende, natuurlijk).

Kortom: het maakt dus veel verschil welke vermo­gens­be­heerder u kiest. Dat blijkt ook uit de absolute cijfers van Finner. Op jaarbasis was het laagst genoteerde rendement van een beheerder in 20208,32% en het hoogste rendement was 9,41%. Tel uit uw winst. Of verlies, natuurlijk.

Rende­menten van Stoic vergeleken

Hoe presteert Stoic verge­leken met de rest? In onder­staand overzicht verge­lijken we de rende­menten van de Stoic beleg­gings­pro­fielen met de gemid­delde rende­menten van Neder­landse passieve vermo­gens­be­heerders over de afgelopen vier jaar, inclusief de laatste cijfers uit 2020, gebaseerd op de Pro NL Indices’ van Finner. En dan zien we dat Stoic conse­quent beter presteert dan de gemid­delde passieve Neder­landse vermogensbeheerder:

STOIC versus passieve vermogensbeheerders
Stoic presteert beter dan de gemid­delde Neder­landse passieve vermogensbeheerder.

Hoe dat komt? 

Veel passieve vermo­gens­be­heerders zijn in onze ogen niet écht passief. Ze kiezen er bijvoor­beeld voor om voor de lange termijn in een speci­fieke index te beleggen, dus zonder voort­durend in- en uitstappen: vandaar dat dit passief’ heet. Maar het feit dat men voor een speci­fieke index kiest, vinden wij in feite al een voorspel­lende’ keuze. Men gokt er immers op dat de gekozen index beter presteert dan een andere index. 

Bij Stoic maken we heel bewust geen enkele keuze. We spreiden uw geld in de volledige wereld­eco­nomie, simpelweg omdat voorspellen’ in onze ogen totaal geen zin heeft. En dat blijkt dus gewoonweg het beste voor uw geld te zijn. 

  • In dit artikel leest u meer over het verschil tussen passief beleggen en wat wij Calm Capital Control’ noemen. 
  • En hier beschrijven we 5 redenen waarom onze manier van beleggen meer rendement oplevert.

Vraag nu een beleggingsvoorstel op maat aan

Ontdek onze visie en blijf op de hoogte van onze rendementen.

Neem nu een abonnement op onze maandelijkse nieuwsbrief: daarin ontdekt u onze stoïcijnse visie op actuele beleggingszaken en we delen elke maand onze rendementen met u. Zo ontdekt u zelf dat Stoic niet alleen goed is voor uw gemoedsrust, maar vooral ook voor uw geld.

Bedankt, uw aanmelding is verwerkt.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.