Nieuwsupdate 7 september 2022 2 minuten lezen

De ren­de­men­ten van de eerste twee kwar­ta­len 2022: hoe scoort Stoic?

Wederom blijkt uit de meest recente ProNL index­cij­fers van Finner​.nl (een ver­ge­lij­kings­site voor ver­mo­gens­be­heer), dat in deze moei­lijke beurs­tij­den de ver­lie­zen door Stoic (veel) beter worden beperkt dan door de gemid­delde Neder­landse ver­mo­gens­be­heer­der, na aftrek van kosten. Lees in dit blog meer.

Het is geen ver­ras­sing dat elke ver­mo­gens­be­heer­der momen­teel slechte ren­de­men­ten scoort: de beurzen zijn immers wereld­wijd aan het dalen. Oorlog in de Oekraïne; inflatie die duidt op een over­ver­hitte economie en wellicht een nade­rende recessie; gas­prij­zen die de pan uit­rij­zen; dit is een Perfect Storm’ voor verlies van ver­trou­wen in de economie en dus ook verlies van ver­trou­wen in aandelen. 

Rustig blijven zitten, is ons devies. Want bij Stoic laten we ons niet afleiden door de waan van de dag. Koersen stui­te­ren immers op de korte termijn onvoor­spel­baar alle kanten op, maar de wereld­eco­no­mie groeit uit­ein­de­lijk altijd. De historie leert ons dat herstel meestal niet langer duurt dan 10 jaar. Als u dus tien jaar de tijd heeft, dan is er in feite niets aan de hand. Als u ten­min­ste uw vermogen heeft gespreid in nagenoeg alle aandelen wereld­wijd, zoals we dat bij Stoic doen.

Deze ultra-passieve, sto­ï­cijnse beleg­gings­fi­lo­so­fie werkt. Want in onder­staande grafiek kunt u zien dat Stoic van­zelf­spre­kend verlies maakt, maar dat we veel beter in staat zijn om die ver­lie­zen binnen de perken te houden dan de rest van ver­mo­gens­be­he­rend Neder­land (Hier vindt u de bron voor onderstaande grafiek).

Gemiddelde rendement Stoic versus andere NL vermogensbeheerders q1 en q2 2022.

Het is natuur­lijk opval­lend dat de gemid­delde actieve ver­mo­gens­be­heer­der slechter pres­teert dan de gemid­delde passieve beheer­der. Dat is vreemd, omdat het doel van een actieve beleg­gings­stra­te­gie immers het verslaan van de beurs zou moeten zijn. In slechte tijden zou men in staat moeten zijn om de ver­lie­zen binnen de perken te houden door precies die aandelen te vinden die het relatief goed doen. Maar omdat niemand over perfecte voor­spel­lende gaven beschikt, wordt die belofte nooit ingelost. Passief beleggen blijkt dan ook gewoon beter te werken dan actief beleggen. 

Verder valt op dat het verschil tussen passieve beheer­ders en Stoic ook aan­zien­lijk is. Dat komt, omdat onze sto­ï­cijnse manier van beleggen ultra-passief is in plaats van regulier’ passief. Waar een regu­liere passieve belegger vaak toch een actieve’, voor­spel­lende keuze maakt, doen wij dat echt nooit, never, nada. Een passieve beheer­der kan er bij­voor­beeld voor kiezen om voor de langere termijn, zonder tus­sen­door in- en uit­stap­pen, in de AEX index te beleggen, maar niet in andere indexen. Men heeft dan meer geloof in de AEX dan in een andere index en dat is in feite een actieve’ keuze. Bij Stoic beleggen we uw vermogen altijd in de vol­le­dige wereld­eco­no­mie: wij maken geen enkele actieve’ keuze, sim­pel­weg omdat we 100% zeker weten dat niemand over voor­spel­lende gaven beschikt. Niemand weet welke index beter gaat pres­te­ren dan de anderen. Dus beleggen we in alles, wereldwijd. 

Zelf noemen we onze manier​van ver­mo­gens­be­heer Calm Capital Control’ en daarmee pres­te­ren we dus ruim beter dan de gemid­delde actieve en passieve beheer­der in Neder­land. Keer op keer en kwartaal op kwartaal wordt dit weer door de cijfers bewezen. Het wordt wat saai zo, maar daar kunnen we helaas niks aan doen. Ging iedereen maar ultra-passief beleggen. 

Vraag een beleggingsvoorstel aan

Ontdek onze visie en blijf op de hoogte van onze rendementen.

Neem nu een abonnement op onze maandelijkse nieuwsbrief: daarin ontdekt u onze stoïcijnse visie op actuele beleggingszaken en we delen elke maand onze rendementen met u. Zo ontdekt u zelf dat Stoic niet alleen goed is voor uw gemoedsrust, maar vooral ook voor uw geld.

Bedankt, uw aanmelding is verwerkt.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.