Nieuwsupdate 25 mei 2023 1 minuten lezen

De ren­de­men­ten van het eerste kwartaal 2023: hoe scoort Stoic?

Ook in het eerste kwartaal van 2023 heeft de onaf­han­ke­lijke ver­­­mo­­gens­­be­heer-ver­­­ge­­lij­­ker Finner​.nl de ren­de­men­ten van de gemid­delde Neder­landse ver­mo­gens­be­heer­der in kaart gebracht. De her­stel­lende beurs­koer­sen zorgen bij iedereen voor een positief ren­de­ment. Maar wie doet het beter? Stoic, of de rest van Nederland?

Het wordt een beetje het­zelfde verhaal als hier, hier, hier, hier en hier. Maar ook na afloop van het eerste kwartaal van 2023 blijkt dat Stoic het weer beter doet dan de gemid­delde Neder­landse ver­mo­gens­be­heer­der. Dat ziet u in onder­staande grafiek, waarin we onze ren­de­men­ten ver­ge­lij­ken met de Pro NL Index van Finner:

Gemiddeld rendement Nederlandse vermogesnbeheerders vs. Stoic.

Finner’s Pro NL Index geeft dus per risi­co­pro­fiel het gemid­delde ren­de­ment van alle Neder­landse ver­mo­gens­be­heer­ders weer. Sinds dat we bij Stoic deze ver­ge­lij­king maken pres­te­ren we beter dan de gemid­delde Neder­landse ver­mo­gens­be­heer­der. Consequent. 

Onge­twij­feld zijn er ver­mo­gens­be­heer­ders te vinden die in dit kwartaal indi­vi­du­eel een hoger ren­de­ment hebben behaald dan wij bij Stoic. Gefe­li­ci­teerd. Alleen: niemand is in staat om con­se­quent, jaar in jaar uit, precies de goede voor­spel­lin­gen te maken. Dus tegen­over een fan­tas­tisch ren­de­ment in dit kwartaal staan dan onge­twij­feld ren­de­men­ten uit andere kwar­ta­len die veel minder goed zijn. 

Echter, bij Stoic pres­te­ren we dus wél con­se­quent beter dan de rest. Onze beleg­gings­fi­lo­so­fie werkt. En dat komt omdat deze niet geba­seerd is op het doen van voor­spel­lin­gen over de beurs, noch op de onder­buik. Onze aanpak is puur geba­seerd op de feiten. En die ver­tel­len ons dat koersen van dag tot dag alle kanten op stui­te­ren, maar dat de wereld­eco­no­mie op de lange termijn altijd groeit. Dus spreiden wij het aan­de­len­ge­deelte van uw por­te­feuille altijd in alle aandelen wereld­wijd. Om het ver­vol­gens zo veel mogelijk met rust te laten. Dat is niet alleen prima voor uw gemoeds­rust, maar ook voor uw geld, zo blijkt keer op keer.

Maar wat nu als we op een his­to­risch moment in de tijd blijken te zijn aan­ge­ko­men, waarop de wereld­eco­no­mie niet meer groeit, maar juist krimpt? Natuur­lijk maakt u dan bij ons ook verlies. Alleen, alles om u heen wordt dan ook goed­ko­per. U bent dus nog steeds beschermt tegen koop­kracht­ver­lies. In dit blogar­ti­kel leggen we u precies uit hoe dat zit. 

Vraag een beleggingsvoorstel aan:

Ontdek onze visie en blijf op de hoogte van onze rendementen.

Neem nu een abonnement op onze maandelijkse nieuwsbrief: daarin ontdekt u onze stoïcijnse visie op actuele beleggingszaken en we delen elke maand onze rendementen met u. Zo ontdekt u zelf dat Stoic niet alleen goed is voor uw gemoedsrust, maar vooral ook voor uw geld.

Bedankt, uw aanmelding is verwerkt.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.