In het nieuws 7 oktober 2021 1 minuten lezen

De resul­tat­en van ons onder­zoek naar emoties en beleggen.

Bij Sto­ic beleggen we uw ver­mo­gen zo stoï­ci­jns mogelijk. Dat zou pri­ma emotieloos beleggen’ kun­nen wor­den genoemd. Emotieloos beleggen lukt pas écht goed als we de emoties die een grote rol spe­len bij beleggen tot in hun diep­ste wezen begri­jpen. Want alleen door de vijand te begri­jpen, kun­nen we m ver­slaan. Om die reden zijn we een tijd­je terug samen met Respon​den​ten​.nl een onder­zoek ges­tart naar menselijke emoties en beleggen. 

Eerlijk is eerlijk: we doen dat natu­urlijk ook om een beet­je pub­liciteit te gener­eren. We zouden niet echt Stoï­ci­jns zijn als we de achterliggende feit­en niet open en eerlijk dur­ven te benoe­men, toch? Bij deze. Enfin, meer dan 1000 mensen hebben de vra­gen­li­jst inmid­dels inge­vuld. Daarmee is de validiteit van het onder­zoek gewaar­borgd en dus kon­den we de resul­tat­en met de pers delen. Klik op de titels hieron­der en ont­dek hoe emoties en beleggen alti­jd samen­gaan, maar dat het over­sti­j­gen van uw emoties uitein­delijk alti­jd beter is voor uw rendement.


Meer over onze visie op beleggen

Learn More

Ontdek onze visie en blijf op de hoogte van onze rendementen.

Neem nu een abonnement op onze maandelijkse nieuwsbrief: daarin ontdekt u onze stoïcijnse visie op actuele beleggingszaken en we delen elke maand onze rendementen met u. Zo ontdekt u zelf dat Stoic niet alleen goed is voor uw gemoedsrust, maar vooral ook voor uw geld.

Bedankt, uw aanmelding is verwerkt.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.