In het nieuws 8 april 2022 1 minuten lezen

Elfin-Stoic podcast #2: Over FIRE en waarom beleggen op sparen lijkt.

Stoic partner Freddy Forger is de komende drie weken nog te gast bij Puck Landewé in de ELFIN ​‘Learn From the Boys’ podcast. Puck Landewe is de oprich­ter van ELFIN: de online com­mu­nity die vrouwen helpt finan­ci­eel onaf­han­ke­lijk te worden en te blijven. In deze tweede ELFIN Podcast met Stoic’s Freddy Forger is er aandacht voor de Finan­cial Inde­pen­dent Retire Early (FIRE) beweging en waarom Stoic’s manier van beleggen eigen­lijk een soort sparen is. 

Freddy legt in deze podcast uit wat de grote denkfout is die veel mensen maken, die zich laten inspi­re­ren door de FIRE beweging. Daarna gaat het over onze sto­ï­cijnse kijk op beleggen: de manier waarop we dat bij Stoic doen, lijkt volgens ons namelijk heel erg op sparen. Even een kleine dis­clai­mer: wat bij onze manier van beleggen natuur­lijk niet op sparen lijkt is het feit dat de waarde van het geld dat belegd wordt in aandelen tus­sen­tijds schom­melt en in geval van een beurs­crash zelfs keihard onderuit gaat. Maar uit­ein­de­lijk, op de langere termijn, groeit de wereld­eco­no­mie altijd en daarmee ook het belegde vermogen. Net als bij sparen is het een kwestie van heel lang niets doen. Alleen beschermt sparen in aandelen’ in tegen­stel­ling tot gewoon’ sparen wél tegen inflatie en dus tegen koop­kracht­ver­lies. Klik op de luister-linkjes hier­bo­ven om de afle­ve­ring te beluis­te­ren. En als u ook beeld erbij wilt, klik dan hier­on­der op de youtube-video:

&ab_channel=ELFIN

Over Elfin:
Bij ELFIN begrij­pen ze dat finan­ci­ële onaf­han­ke­lijk­heid een #1 booster voor het zelf­ver­trou­wen van vrouwen; meer dan welke oplei­ding, geliefde of killer body dan ook. Het op orde hebben van geld­za­ken is daarmee enorm belang­rijk voor een leuk leven. Helaas hebben vrouwen anno nu nog steeds een flinke finan­ci­ële inhaal­slag te maken: er is immers nog altijd sprake van een pay gap’ en een wealth gap’. Daarom is het de missie van ELFIN om vrouwen te helpen finan­ci­eel onaf­han­ke­lijk te worden en te blijven.

ELFIN helpt vrouwen om alle aspecten van geld te begrij­pen, zodat ze met zelf­ver­trou­wen hun per­soon­lijke finan­ciën, beleg­gin­gen en inkomen kunnen orga­ni­se­ren. Bekijk deze pagina voor meer infor­ma­tie over het ELFIN Lidmaatschap.

Ontdek de visie van Stoic

Ontdek onze visie en blijf op de hoogte van onze rendementen.

Neem nu een abonnement op onze maandelijkse nieuwsbrief: daarin ontdekt u onze stoïcijnse visie op actuele beleggingszaken en we delen elke maand onze rendementen met u. Zo ontdekt u zelf dat Stoic niet alleen goed is voor uw gemoedsrust, maar vooral ook voor uw geld.

Bedankt, uw aanmelding is verwerkt.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.