In het nieuws 19 april 2022 1 minuten lezen

Elfin-Stoic Podcast #3: Beleggen en inflatie: wanneer instappen?

Stoic partner Freddy Forger is de komende weken te gast bij Puck Landewé in de ELFIN Learn From the Boys’ podcast. Puck is de oprich­ter van ELFIN: de online com­mu­nity die vrouwen helpt finan­ci­eel onaf­han­ke­lijk te worden en te blijven. In deze derde ELFIN Podcast met Stoic’s Freddy Forger is er aandacht voor hoe te handelen in onze huidige onzekere eco­no­mi­sche situatie, die geken­merkt door een sterke inflatie.

Inflatie is op de korte termijn doodeng. Alles wordt duurder waardoor de koop­kracht van iedereen afneemt. Tege­lij­ker­tijd worden we momen­teel gecon­fron­teerd met onver­wachte gebeur­te­nis­sen: de oorlog in Oekraïne natuur­lijk, maar ook de onze­ker­heid die de mili­eu­pro­ble­ma­tiek met zich mee brengt. In zo’n geval vertelt de historie ons dat de beurs­koer­sen altijd gaan dalen en dat zien we nu dan ook gebeuren.

Is het dan nu wel een goed moment om in te stappen? Nee’ is de meest voor de hand liggende con­clu­sie. De kans is immers levens­groot dat uw beleg­gin­gen over een jaar minder waard zijn. Maar volgens Freddy Forger is dat een con­clu­sie die op de langere termijn niet op gaat. Klik op de luister-linkjes hier­bo­ven om deze afle­ve­ring te beluis­te­ren. En als u ook beeld erbij wilt, klik dan hier­on­der op de youtube-video:

Over Elfin:
Bij ELFIN begrij­pen ze dat finan­ciële onafhan­ke­lijkheid een #1 booster voor het zelfver­trouwen van vrouwen; meer dan welke oplei­ding, geliefde of killer body dan ook. Het op orde hebben van geld­za­ken is daarmee enorm belang­rijk voor een leuk leven. Helaas hebben vrouwen anno nu nog steeds een flinke finan­ciële inhaal­slag te maken: er is immers nog altijd sprake van een​‘pay gap’ en een​‘wealth gap’. Daarom is het de missie van ELFIN om vrouwen te helpen finan­cieel onafhan­kelijk te worden en te blijven.

ELFIN helpt vrouwen om alle aspecten van geld te begrij­pen, zodat ze met zelfver­trouwen hun persoon­lijke finan­ciën, beleg­gingen en inkomen kunnen organi­seren. Bekijk deze pagina voor meer infor­matie over het ELFIN Lidmaatschap.

Ontdek onze visie en blijf op de hoogte van onze rendementen.

Neem nu een abonnement op onze maandelijkse nieuwsbrief: daarin ontdekt u onze stoïcijnse visie op actuele beleggingszaken en we delen elke maand onze rendementen met u. Zo ontdekt u zelf dat Stoic niet alleen goed is voor uw gemoedsrust, maar vooral ook voor uw geld.

Bedankt, uw aanmelding is verwerkt.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.