Nieuwsupdate 7 februari 2020 1 minuten lezen

Fiscale jaar­op­ga­ven 2019.

Als vaste klant van Sto­ic houden we u via onze nieuw­sup­date regel­matig op de hoogte van aller­lei rel­e­vante zak­en die spe­len bij Stoic: de fiscale jaar­op­gave van Bin­ck­Bank komt later deze maand beschik­baar in de online rap­por­ta­ge­om­ge­ving van Bin­ck­Bank. Wij geven een seintje als de rap­por­ta­ges beschikbaar zijn.

Hoe kunt u inloggen bij BinckBank? 

Inloggen bij Bin­ck­Bank, om bij­voor­beeld uw por­te­feuille in te zien en om eind februari uw jaar­op­gave te down­lo­a­den, kan via onze website www.stoic.money. U klikt in onze menubalk sim­pel­weg op Inloggen’: in onder­staande afbeel­ding is dit rood omcirkeld. 

Voor de dui­de­lijk­heid: u kunt niet zelf naar www​.binck​.nl gaan om daar in te loggen. U kunt alleen via onze Stoic website inloggen bij Bin­ck­Bank. De omge­vin­gen van de ver­mo­gens­be­heer­klan­ten bij Bin­ck­Bank en de recht­streekse klanten bij Bin­ck­Bank zijn namelijk gescheiden. 

Wacht­woord vergeten?

Indien u uw wacht­woord bent vergeten, kunt u gemak­ke­lijk uw wacht­woord opvragen bij Bin­ck­Bank (voorheen kon dit alleen via Stoic). Als u naar de online rap­por­ta­ge­om­ge­ving van Bin­ck­Bank gaat klikt u op Wacht­woord vergeten?’ (klik eerst op Con­tro­leer’ als Wacht­woord vergeten?’ niet zicht­baar is in het scherm). Ver­vol­gens vult u uw account­num­mer in (6 cijfers) en het bij Stoic/​BinckBank gere­gi­streerde e‑mailadres. Klik daarna op Verzoek’ en u ontvangt op het inge­vulde e‑mailadres een nieuw tij­de­lijk wacht­woord. Bij de eerste keer inloggen dient dit tij­de­lijke wacht­woord gelijk aan­ge­past te worden.

Factuur nodig voor de beheervergoeding?

Klanten vragen ons regel­ma­tig om een factuur voor de door Stoic in rekening gebrachte beheer­ver­goe­ding (de enige kos­ten­post die btw bevat). Net als allerlei andere over­zich­ten en rekening­af­schrif­ten, kunt u hiervoor in de online rap­por­ta­ge­om­ge­ving van Bin­ck­Bank terecht. U kunt de Muta­tie­over­zich­ten’ gebrui­ken voor de btw aangifte. Deze zijn in de online rap­por­ta­ge­om­ge­ving van Bin­ck­Bank te vinden onder: Rap­por­tage / Ver­mo­gens­be­heer­rap­por­tage / Mutatie. Hier­on­der een afbeel­ding met rood omlijnd waar u moet klikken: 

Ontdek onze visie en blijf op de hoogte van onze rendementen.

Neem nu een abonnement op onze maandelijkse nieuwsbrief: daarin ontdekt u onze stoïcijnse visie op actuele beleggingszaken en we delen elke maand onze rendementen met u. Zo ontdekt u zelf dat Stoic niet alleen goed is voor uw gemoedsrust, maar vooral ook voor uw geld.

Bedankt, uw aanmelding is verwerkt.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.