De stoïcijnse blik 3 minuten lezen

Hoe kan ik mijn spaar­geld veilig beleggen?”

Onze online mar­ke­teer heeft ontdekt dat veel mensen deze vraag (of een variant daarop) in de Google zoek­ma­chine invoeren. Logisch, want niemand wil risico lopen op verlies van zijn of haar spaar­geld. Beleggen in aandelen lijkt dan de ver­keerde keuze, want aan­de­len­koer­sen kunnen immers flink dalen. Om dat risico te ver­mij­den, beslui­ten de meeste mensen om hun geld maar gewoon op een spaar­re­ke­ning te zetten, ook al is de rente laag. Dat lijkt een logische beslis­sing, maar als we naar de lange termijn kijken, dan blijkt dat echter precies de ver­keerde keuze te zijn. In dit blog leggen we uit hoe dat zit.

Laten we beginnen met te defi­ni­ë­ren wat veilig’ is, als het gaat om beleggen. Volgens ons betekent veilig’ dat er geen verlies is opge­tre­den op het moment dat u uw geld weer wilt gaan gebrui­ken voor een uitgave. Daarbij gaat het niet alleen over nega­tieve ren­de­men­ten die leiden tot een absoluut verlies, maar ook over koop­kracht­ver­lies: als u uw geld lange tijd op een spaar­re­ke­ning parkeert, dan is de kans immers erg groot dat u er in de toekomst minder mee kunt kopen dan dat nu het geval is. Dat is ook verlies. 

Het moment waarop u uw geld weer wilt gaan gebrui­ken is dus cruciaal.
Heeft u uw geld op korte termijn nodig, dan is beleggen in aandelen inder­daad enorm onver­stan­dig. We weten allemaal dat de beurs­koer­sen van dag tot dag fors schom­me­len en dat crashes of reces­sies zeer onvoor­spel­baar zijn. Als u dus een (hele) korte looptijd heeft, dan is uw geld aan­hou­den op een spaar­re­ke­ning logisch, mits u het depo­si­to­ga­ran­tie­stel­sel in acht neemt. Maar u bent dan ook een beetje een dief van de eigen por­te­mon­nee, want u kunt meer ren­de­ment behalen dan de spaar­rente, door uw geld voor de korte termijn te beleggen in zoge­naamde kort­lo­pende staats­obli­ga­ties van zeer kre­diet­waar­dige landen. Dat is zeer veilig: de kans op een verlies is bij deze waar­de­pa­pie­ren nihil en de tus­sen­tijdse waar­de­schom­me­lin­gen zijn gering. Daarom beleggen we bij Stoic het geld dat op korte termijn nodig is altijd in deze obli­ga­ties.

Als u uw geld echter wél heel lang kunt missen, dan is de kans dat de koop­kracht van uw spaar­geld fors afneemt door inflatie enorm groot. Beleggen in de zojuist genoemde kort­lo­pende staats­obli­ga­ties levert niet genoeg ren­de­ment op om de inflatie op lange termijn te verslaan. Beleggen in aandelen blijkt in dit geval uit­ein­de­lijk het veiligst’ te zijn. En dat zit zo:

Bij Stoic baseren we ons niet op wat volgens de onder­buik’ zoge­naamd veilig voelt’, maar op de harde feiten. En de his­to­ri­sche feiten ver­tel­len ons dat een beurs­cri­sis meestal nooit langer dan 10 jaar duurt. Dat wil zeggen: na maximaal 10 jaar zijn de beurs­koer­sen weer op het­zelfde niveau aan­be­land als voor­af­gaand aan het cri­sis­mo­ment. Alleen de Great Depres­sion’ die volgde op de beurs­krach van 4 oktober 1929 duurde langer. Maar in de regel hebben beurzen een veel kortere her­stel­tijd nodig. Zo had de Black Monday Crash’ uit 1987 (de eerste crash na de Tweede Wereld­oor­log) maar’ 15 maanden nodig om te her­stel­len. De grote kre­diet­cri­sis van 2008 was binnen vier jaar hersteld en de beurs her­stelde zelfs binnen één jaar tijd van de corona­cri­sis die in 2020 uitbrak. 

We kunnen alleen niet voor­spel­len welke bedrij­ven kopje onder gaan in het finan­ci­ële tumult en welke er juist sterker uit tevoor­schijn komen. Daarom spreiden we bij Stoic uw geld altijd in alle aandelen wereld­wijd. Ver­vol­gens laat u die posities gedu­rende lange tijd met rust. Op die manier ontvangt u elk jaar keurig uw dividend over uw aandelen en groeit uw vermogen rustig mee met de wereld­eco­no­mie. In com­bi­na­tie met de lage kosten die we bij Stoic rekenen zorgt dit sim­pel­weg voor het best mogelijke rendement. 

U moet echter wel rekening houden met het feit dat er tus­sen­tijds van alles kan gebeuren. Zo zagen beleg­gers tijdens de corona­cri­sis in 2020 de waarde van hun beleg­gin­gen met maar liefst 30% dalen. Doodeng, natuur­lijk. Iemand die zijn belegde vermogen van € 1 miljoen ineens ziet krimpen tot € 700.000,- wil maar één ding: het verlies een halt toe roepen door eruit te stappen. Maar als u dat doet, dan weet u één ding zeker: dat u een keihard verlies moet accep­te­ren. Daarom helpen wij bij Stoic u op zo’n moment om de emoties op afstand te houden. Van­zelf­spre­kend kunt u bij ons ook gewoon meteen uit­stap­pen, alleen niet nadat we u eerst uit­ge­legd hebben dat gewoon sto­ï­cijns’ blijven zitten vele malen ver­stan­di­ger is, sim­pel­weg omdat de wereld­eco­no­mie op de langere termijn altijd groeit. Deze sto­ï­cijnse manier van beleggen is niet allen goed voor uw gemoeds­rust, maar vooral ook voor uw geld. 

Maar wat nu, als de wereld­eco­no­mie stopt met groeien?
Tja, dat is his­to­risch gezien dus nog nooit eerder gebeurd. Maar het zijn rare tijden op dit moment. Daarom schreven we dit blog als antwoord op deze vraag. 

Kortom, om veilig te beleggen focussen we ons bij Stoic op één simpele stip op de horizon: het moment dat u uw geld weer nodig heeft. Als dat moment verder weg is dan 10 jaar, dan kan uw vermogen relatief veilig gespreid worden in alle aandelen wereld­wijd. Heeft u uw geld eerder nodig, dan advi­se­ren we om dat geld te beleggen in obli­ga­ties. Als de looptijd echt heel erg kort is, dan bieden kort­lo­pende staats­obli­ga­ties een oplos­sing. Of u houdt in dat geval uw geld cash aan bij uw bank.

Een vrijblijvend beleggingsvoorstel?

Vraag aan

Ontdek onze visie en blijf op de hoogte van onze rendementen.

Neem nu een abonnement op onze maandelijkse nieuwsbrief: daarin ontdekt u onze stoïcijnse visie op actuele beleggingszaken en we delen elke maand onze rendementen met u. Zo ontdekt u zelf dat Stoic niet alleen goed is voor uw gemoedsrust, maar vooral ook voor uw geld.

Bedankt, uw aanmelding is verwerkt.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.