Nieuwsupdate 24 maart 2020 1 minuten lezen

Kel­de­rende beurzen door de corona­cri­sis: reden voor paniek?

Het zal u niet ontgaan zijn dat de corona-pandemie ervoor heeft gezorgd dat de finan­ci­ële markten keihard onderuit zijn gegaan. De ene expert buitelt momen­teel over de andere heen om uit te leggen wat er precies aan de hand is en om de eco­no­mi­sche gevolgen hiervan te voor­spel­len. Paniek alom, natuur­lijk. Behalve bij Stoic, want weet u wat wij doen in tijden van crisis? We houden onze emoties onder controle en doen he-le-maal niets. En daar hebben we een goede reden voor:

Bij Stoic geloven we niet in voor­spel­lin­gen. We houden vanaf dag één rekening met allerlei soorten scenario’s, waarvan deze crisis er ook gewoon eentje is. Daarom beleggen het vermogen van onze klanten zoveel mogelijk in de hele wereld­eco­no­mie. Dat is immers de ultieme risi­co­sprei­ding: afzon­der­lijke koersen schom­me­len van dag tot dag en kunnen soms zelfs snoei­hard onderuit gaan zoals nu, maar op de langere termijn groeit de wereldeconomie altijd.

Daarom doen we he-le-maal niets bij Stoic. 

We blijven altijd Sto­ï­cijns: we bewaren de rust en zijn er om onze klanten te bescher­men tegen hun eigen emoties. Mensen hebben bij­voor­beeld het gevoel heeft dat het beter is om nu even uit te stappen’. Niets is echter minder waar: keer op keer wordt in onder­zoek bewezen dat dit uit­ein­de­lijk helemaal niet goed is voor uw ren­de­ment. Uit­stap­pen betekent immers vaak een verlies nemen. Later weer instap­pen betekent dat men de koers­stij­ging waarop het instap­be­sluit wordt geba­seerd al is mis­ge­lo­pen. Kortom: twee keer verlies. Bij Stoic bewaren we de rust door dit soort emoties zoveel mogelijk uit te scha­ke­len. Heb geduld; het kan een jaar duren, of vijf jaar, of tien jaar, maar uit­ein­de­lijk groeit de wereldeconomie altijd. 

Doen we dan echt helemaal niets? Een kleine nuance op het feit dat we niets doen.

Als bij­voor­beeld de ver­hou­ding tussen aandelen en obli­ga­ties in een port­fo­lio scheef groeit door de grote koers­da­ling van het aandelen-gedeelte, dan zullen we het port­fo­lio her­ba­lan­ce­ren, zodat de ver­hou­ding tussen aandelen en obli­ga­ties binnen de marges van het gekozen profiel blijft. Dat vinden we eerder passief con­tro­le­ren dan het hele actieve beheren’. Daarom noemen we onze manier van ver­mo­gens­be­heer Calm Capital Control’. 

Ontdek onze visie en blijf op de hoogte van onze rendementen.

Neem nu een abonnement op onze maandelijkse nieuwsbrief: daarin ontdekt u onze stoïcijnse visie op actuele beleggingszaken en we delen elke maand onze rendementen met u. Zo ontdekt u zelf dat Stoic niet alleen goed is voor uw gemoedsrust, maar vooral ook voor uw geld.

Bedankt, uw aanmelding is verwerkt.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.