In het nieuws 29 april 2020 0 minuten lezen

Maximale score bij expert­be­oor­de­ling van Finner​.nl.

Finner​.nl is de ver­ge­lij­ker die alle Ned­er­landse ver­mo­gens­be­heerders op hun plat­form met behulp van o.a. een pun­ten­sys­teem met elkaar ver­ge­lij­ken. Sto­ic sco­ort de max­i­male score van vijf sterren.

Finner beoor­deelt partijen op het gebied van orga­ni­sa­tie, kosten, beleg­gings­be­leid en risi­co­be­leid. Ver­mo­gens­be­heer­ders worden getoetst op 80 punten. Zo con­tro­leert Finner bij­voor­beeld of alle ver­gun­nin­gen aanwezig zijn, de hoogte en voor­waar­den van de kosten worden beoor­deeld en ze con­tro­le­ren de onaf­han­ke­lijk­heid van de ver­mo­gens­be­heer­der. Finner beloont partijen die volledig trans­pa­rant zijn over hun kosten, ren­de­ment, risico en beleg­gings­be­leid. Om de kwa­li­teit en onaf­han­ke­lijk­heid van hun rap­por­ta­ges te waar­bor­gen heeft Finner het gere­nom­meerde Rot­ter­damse con­sul­tan­cy­bu­reau AF Advisors ingeschakeld. 

Stoic komt met een beoor­de­ling van 5 sterren dus als één van de beste Neder­landse ver­mo­gens­be­heer­ders uit de bus. Klik hier (of dub­bel­klik op de afbeel­ding hier­on­der) om de Finner expert­beo­ordel­ing van 29 april 2020 te lezen. 

Finner expert­be­oor­de­ling 29 april 2020

Meer over onze visie op beleggen

Ontdek onze visie en blijf op de hoogte van onze rendementen.

Neem nu een abonnement op onze maandelijkse nieuwsbrief: daarin ontdekt u onze stoïcijnse visie op actuele beleggingszaken en we delen elke maand onze rendementen met u. Zo ontdekt u zelf dat Stoic niet alleen goed is voor uw gemoedsrust, maar vooral ook voor uw geld.

Bedankt, uw aanmelding is verwerkt.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.