In het nieuws 29 april 2020 1 minuut lezen

Maximale score bij expert­be­oor­deling van Finner​.nl.

Als onafhanke­lijke ver­mo­­gens­­be­heer-verge­lijk­er beo­ordeelt Finner​.nl alle Ned­er­landse ver­mo­gens­be­heerders die zij op hun plat­form verge­lijken. Sto­ic sco­ort de max­i­male score van vijf sterren.


Finner beoor­deelt partijen op het gebied van organi­satie, kosten, beleg­gings­beleid en risico­beleid. Vermo­gens­be­heerders worden getoetst op 80 punten. Zo contro­leert Finner bijvoor­beeld of alle vergun­ningen aanwezig zijn, de hoogte en voorwaarden van de kosten worden beoor­deeld en ze contro­leren de onafhan­ke­lijkheid van de vermo­gens­be­heerder. Finner beloont partijen die volledig trans­parant zijn over hun kosten, rendement, risico en beleg­gings­beleid. Om de kwaliteit en onafhan­ke­lijkheid van hun rappor­tages te waarborgen heeft Finner het gerenom­meerde Rotter­damse consul­tan­cy­bureau AF Advisors ingeschakeld. 

Stoic komt met een beoor­deling van 5 sterren dus als één van de beste Neder­landse vermo­gens­be­heerders uit de bus. Klik hier (of dubbelklik op de afbeelding hieronder) om de Finner expert­beo­ordel­ing van 29 april 2020 te lezen. 

Finner expert­be­oor­deling 29 april 2020

Meer over onze visie op beleggen

Ontdek onze visie en blijf op de hoogte van onze rendementen.

Neem nu een abonnement op onze maandelijkse nieuwsbrief: daarin ontdekt u onze stoïcijnse visie op actuele beleggingszaken en we delen elke maand onze rendementen met u. Zo ontdekt u zelf dat Stoic niet alleen goed is voor uw gemoedsrust, maar vooral ook voor uw geld.

Bedankt, uw aanmelding is verwerkt.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.