De stoïcijnse blik 5 minuten lezen

Over de veiligheid van ETF’s.

De veiligheid van Exchange Traded Funds (ETF’s) is momenteel onderwerp van discussie. ETF’s worden veel gebruikt door vermo­gens­be­heerders die aan het zogenaamde index­be­leggen’ of passief beleggen’ doen. Bij Stoic beleggen we extreem passief en gebruiken we ook ETF’s. Door het recente nieuws rondom bepaalde ETF’s ontstaat de indruk dat ze zouden kunnen zorgen voor problemen – beleggers kunnen bijvoor­beeld niet zomaar uitstappen op het moment dat men dat wil. De verklaring ligt in het feit dat er verschil­lende soorten ETF’s bestaan: veilige en risico­volle. Hoe dat precies zit en welke ETF’s we bij Stoic gebruiken leest u in dit artikel.


Een Exchange Traded Fund (ETF) is in feite niks meer dan een mandje’ aandelen. ETF’s maken handelen op de beurs makke­lijker en goedkoper: met bijvoor­beeld een AEX-ETF kopen klanten in één keer alle op de AEX verhan­delde aandelen. Dit wordt ook wel een tracker’ genoemd, omdat je met deze ETF in feite de koers van de AEX volgt (‘tracked’). Zo’n ETF is gemak­ke­lijker en goedkoper, want men hoeft immers niet meer stuk voor stuk losse aandelen met de bijbe­ho­rende trans­ac­tie­kosten te kopen. Win-win, dus. 

Echter, uit een artikel in het Finan­ciële Dagblad van 1 maart 2021 (zit achter een betaalmuur: voor degenen zonder abonnement hieronder het artikel uit de krant) blijkt dat een bepaalde ETF van het bedrijf Ark Invest voor liqui­di­teits­pro­blemen zorgt: mensen die uit deze ETF willen stappen kunnen simpelweg niet betaald worden, dus men kan niet uitstappen. Niet best, natuurlijk. Hoe komt dat nou?

Vlaggenfonds van de innovatie 'loopt groot risico met liquiditeit'.
Artikel in het FD van maandag 1 maart 2021.

Een ETF zoals die van Ark Invest is dus niet een mandje met aandelen van een complete beurs of, zoals bij Stoic, van alle aandelen in de wereld. Het gaat hier om een mandje met zeer speci­fieke aandelen in innova­tieve bedrijven, zowel klein als groot in omvang. Zo’n mandje past bij een hele actieve beleg­gings­stra­tegie: de poging om precies die aandelen te vinden die out performen’.

Enfin, dat hele actieve’ mandje met speci­fieke aandelen innova­tieve bedrijven presteert leuk en er willen steeds meer beleggers in dat mandje stappen. Doordat binnen dat mandje het geld dus zowel naar de grote en de kleine bedrijven gaat worden de kleine bedrijfjes overspoeld met geld, terwijl er maar weinig aandelen voorhanden zijn. Daardoor rijzen de koersen van de indivi­duele aandelen de pan uit. Leuk, maar dit gegeven werkt helaas ook de andere kant op: als veel mensen besluiten uit te stappen, dan zakken de koersen in elkaar als een slecht gebakken taart. Dat is op zich al slecht nieuws. Maar daar komt bij dat, doordat er weinig aandelen voor handen zijn, een snelle verkoop min of meer onmogelijk is. Gevolg: beleggers die zo snel mogelijk uit willen stappen omdat de koersen dalen, kunnen in zo’n situatie simpelweg niet uitstappen, of alleen tegen fors lagere koersen. Het gevolg van dit soort praktijken is dat veel mensen het fenomeen ETF als een gevaarlijk instrument gaan zien. Bij Stoic gebruiken we ook ETF’s als instrument en we merken dat sommige klanten zich afvragen of ze bij ons dan wél op elk moment kunnen uitstappen. 

Het korte antwoord is: bij ons kunt u altijd uitstappen, als u dat wilt. 

En de uitleg daarbij luidt als volgt: de ETF’s die wij gebruiken zijn mandjes met alle aandelen van de hele wereld erin. Dat doen we, omdat wij van mening zijn dat koersen zich helemaal niet laten voorspellen. Daarom spreiden we uw vermogen in alle aandelen ter wereld, waardoor uw geld eenvou­digweg meegroeit met de wereld­eco­nomie. Hiermee reali­seren we in feite de ultieme spreiding. Kleine bedrijven maken wel onderdeel uit van dit mandje, maar altijd naar rato: omdat we bewust geen enkele voorspelling willen doen, is ons mandje een soort carbon copy van de wereld­eco­nomie: grote bedrijven nemen een grote plek in en kleine bedrijven een kleine. 

Enfin, de ETF’s die risicovol zijn, zijn mandjes met hele speci­fieke aandelen van onder andere kleinere bedrijven die passen bij een zeer actieve beleg­gings­stra­tegie. Als er dan in die speci­fieke sector of bedrijven iets misgaat zoals hierboven omschreven, dan ontstaat er dus een spreek­woor­de­lijke Tsunami, waaraan het haast onmogelijk is om te ontsnappen. Bij onze Wereld-ETF’s werkt dat compleet anders: als er ergens een koers daalt of een bepaalde sector heel slecht presteert, dan is dat bij onze ETF’s geen Tsunami, maar slechts een rimpeling in het water­op­pervlak. Daarom kunt u bij ons altijd uitstappen, op elk moment.

Vraag nu een beleggingsvoorstel op maat aan

Ontdek onze visie en blijf op de hoogte van onze rendementen.

Neem nu een abonnement op onze maandelijkse nieuwsbrief: daarin ontdekt u onze stoïcijnse visie op actuele beleggingszaken en we delen elke maand onze rendementen met u. Zo ontdekt u zelf dat Stoic niet alleen goed is voor uw gemoedsrust, maar vooral ook voor uw geld.

Bedankt, uw aanmelding is verwerkt.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.