De stoïcijnse blik 1 minuten lezen

Ren­de­men­ten uit het verleden en hun gebrek­kige garantie voor de toekomst.

Het is weer het einde van het jaar. Tra­di­tie­ge­trouw worden er dan ook in de wereld van ver­mo­gens­be­heer lijstjes gemaakt van de beste ver­mo­gens­be­heer­ders die de markt hebben ver­sla­gen’. Dat zijn immers de hoog­vlie­gers die een beter ren­de­ment hebben behaald dan het ren­de­ment dat gege­ne­reerd zou zijn met het sim­pel­weg volgen van de markt. En wie wil nou geen klant worden bij zo’n talent­volle ver­mo­gens­be­heer­der? Maar helaas bieden deze ren­de­men­ten nagenoeg nooit een garantie voor de toekomst…

Want wat blijkt? Die top-pres­te­rende ver­mo­gens­be­heer­ders doen het in de jaren daarop juist slechter dan de markt. Echt waar? Jazeker. Recen­te­lijk kwamen we dit artikel tegen over een groot weten­schap­pe­lijk onder­zoek bij pen­si­oen­fond­sen, dat dit bewijst. 

Van een ver­mo­gens­be­heer­der wordt verwacht dat deze een zo hoog mogelijk ren­de­ment rea­li­seert. Pen­si­oen­fond­sen ver­wach­ten logi­scher­wijs precies het­zelfde van de Asset Managers die zij aannemen om het pen­si­oen­ver­mo­gen te beheren. In de regel ontslaan pen­si­oen­fond­sen Asset Managers die in de afge­lo­pen drie jaar slechte ren­de­men­ten hebben behaald. Daar tegen­over staat dat ze Asset Managers aannemen die de afge­lo­pen 3 jaar juist hele sterke ren­de­men­ten hebben. Klinkt logisch, toch?

Helaas blijkt dat dit precies het ver­keerde beleid is. Want across the board behalen de net aan­ge­no­men Asset Managers in de daarop volgende jaren gemid­deld slech­tere resul­ta­ten, terwijl de ont­sla­gen Asset Managers juist beter gaan pres­te­ren! Kortom: als pen­si­oen­fond­sen ergens goed in zijn, dan is het in het aannemen van precies de ver­keerde Asset Managers, op basis van hun recente pres­ta­ties. Blijk­baar bewijzen de pres­ta­ties gedu­rende de afge­lo­pen drie jaar toch niet zoveel. 

Dit komt overeen met onze visie: volgens ons is helemaal niemand in staat om koersen con­se­quent goed te voor­spel­len. Waar­zeg­ge­rij, of het nu met behulp van een glazen bol of zoge­naamde tech­ni­sche analyse’ is, bestaat sim­pel­weg niet. Natuur­lijk kan een Asset Manager bij een pen­si­oen­fonds of uw eigen ver­mo­gens­be­heer­der een keertje goed gokken, maar daar staan de andere jaren tegen­over waarin men de markt niet kon verslaan of zelfs veel slechter pres­teerde dan de markt. 

Kortom, waarom kiezen voor de onze­ker­heid van een actieve ver­mo­gens­be­heer­der in de hoop op een kleine kans dat hij of zij de markt weet te verslaan, terwijl u ook sim­pel­weg de markt kan volgen? Dit onder­zoek laat wederom zien dat de markten vol­strekt onvoor­spel­baar zijn geworden. Daarom volgen we bij Stoic gewoon de markt, door uw geld te spreiden in de hele wereld­eco­no­mie. Dat is op de langere termijn veel beter voor uw geld.

Lees meer over onze aanpak:

Ontdek onze visie en blijf op de hoogte van onze rendementen.

Neem nu een abonnement op onze maandelijkse nieuwsbrief: daarin ontdekt u onze stoïcijnse visie op actuele beleggingszaken en we delen elke maand onze rendementen met u. Zo ontdekt u zelf dat Stoic niet alleen goed is voor uw gemoedsrust, maar vooral ook voor uw geld.

Bedankt, uw aanmelding is verwerkt.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.