Nieuwsupdate 16 april 2020 1 minuten lezen

Stoic op TV: waarom?

Vanaf eind april is Stoic op de Neder­landse TV te zien met een TV com­mer­cial. Hier­on­der kunt u ons filmpje bekijken, met in de hoofdrol onze blauwe stip op de horizon, die onze focus op uw beleg­gings­doel op de lange termijn sym­bo­li­seert. Wij zijn er best trots op, maar mis­schien gaan bij u de wenk­brau­wen nu omhoog: Stoic probeert de kosten toch altijd zo laag mogelijk te houden? En dan gaan ze nu dure TV com­mer­ci­als uit­zen­den? Of mis­schien stelt u vraag­te­kens bij de timing, zo midden in de corona­cri­sis? Vandaar dat we hier­on­der niet alleen de com­mer­cial laten zien, maar ook even wat toelichting geven.

We hebben besloten om op TV te gaan’, omdat we bij Stoic een zo groot moge­lijke groep klanten willen bedienen. Dat past bij onze belofte, want: hoe groter onze klan­ten­groep, hoe lager de kosten per persoon kunnen worden. En dat is natuur­lijk goed nieuws voor uw rendement.


Nu wil het geval dat de kosten voor recla­me­zend­tijd op dit moment extreem laag zijn. De oorzaak daarvan is inder­daad de corona­cri­sis: veel grote bedrij­ven die op TV adver­te­ren trekken namelijk hun adver­ten­tie­cam­pag­nes terug. Daardoor wordt het voor een klein maar ambi­ti­eus merk zoals Stoic nu inte­res­sant om uit te proberen wat het effect van een TV campagne is voor de aanwas van nieuwe klanten en daarmee voor ons business model. Die kans pakken we graag.

Maar maken we daarmee misbruik van de corona­cri­sis, voor veel mensen een zeer aan­grij­pende gebeur­te­nis? Wij denken van niet: juist nu, in deze tijd waarin mensen veel geld ver­lie­zen op de beurs, heeft onze kalme, sto­ï­cijnse manier van ver­mo­gens­be­heer een dui­de­lijke toe­ge­voegde waarde. Daarom is het een goede zaak dat zoveel mogelijk mensen in Neder­land op de hoogte zijn van onze manier van ver­mo­gens­be­heer: Calm Capital Control – ver­mo­gens­be­heer zonder de poespas.

De TV com­mer­cial wordt de gedu­rende twee weken uit­ge­zon­den op NPO 1, 2 en 3. We horen graag van u wat u van deze stap vindt. En delen mag natuurlijk ook :-).

Ontdek onze visie en blijf op de hoogte van onze rendementen.

Neem nu een abonnement op onze maandelijkse nieuwsbrief: daarin ontdekt u onze stoïcijnse visie op actuele beleggingszaken en we delen elke maand onze rendementen met u. Zo ontdekt u zelf dat Stoic niet alleen goed is voor uw gemoedsrust, maar vooral ook voor uw geld.

Bedankt, uw aanmelding is verwerkt.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.