In het nieuws 27 januari 2022 1 minuten lezen

Stoic’s andere geluid in het FD.

De sto­ï­cijnse beleg­gings­fi­lo­so­fie van Stoic is met haar focus op de lange termijn een ver­ras­send fris geluid in een finan­ci­ële wereld die in de regel wordt gere­geerd door de waan van de dag. Dat is ver­moe­de­lijk de reden dat de jour­na­lis­ten van Het Finan­ci­eele Dagblad ons graag vragen naar onze kijk op de zaak. Zo deelt Stoic partner Freddy Forger in Het Finan­ci­eele Dagblad van 27 januari 2022 zijn mening over de onrus­tige beurs­koer­sen van dit moment. 

Op het moment van schrij­ven (eind januari 2022) is de gangbare opinie dat de beurs­koer­sen flink dalen vanwege de geruch­ten dat de rente gaat stijgen. Want als de rente stijgt, dan heeft sparen weer zin. En dus zal er meer gespaard gaan worden ten kosten van het geld dat in aandelen wordt belegd. Maar volgens Freddy Forger is dat onzin. Op 27 januari lezen we in dit artikel in het FD:

Freddy Forger van ver­mo­gens­be­heer­der Stoic denkt dat de ver­wachte ren­te­stij­ging bij lange na niet de enige ver­kla­ring is voor de aan­zien­lijke koers­ver­lie­zen. Dat is kol­de­riek om te stellen”, vindt hij. Hij wijst erop dat een grote groep nieuwe beleg­gers zich heeft aan gediend sinds de corona­crash op de beurs in maart 2020. Vaak uit ver­ve­ling zijn toen veel beleg­gers inge­stapt en deze groep heeft zich vooral gericht op hippe groei­be­drij­ven, waarvan de koers de afge­lo­pen jaren wel vier, vijf keer over de kop is gegaan, terwijl ze in veel gevallen nog geen winst maakten. Op dit soort momenten is de beurs een online casino.” Gezien de onrust op de beurs — door het conflict tussen Oekraïne en Rusland, stij­gende rentes en omikron — denkt hij dat de verkopen vooral uit de hoek van de nieuwe beleg­gers komen. Nu er tegen­wind komt, is er ook geen houvast, want waar ligt de bodem voor der­ge­lijke bedrij­ven die nog geen winsten draaien? Veel van deze jonge beleg­gers hebben op de verkoopknop gedrukt.”

Het mag inmid­dels dui­de­lijk zijn dat Stoic precies de tegen­over­ge­stelde beleg­gings­stra­te­gie hanteert dan de beleg­gers die Freddy Forger benoemt in het FD. Volgens ons kan namelijk he-le-maal niemand de beurs­koer­sen voor­spel­len. Bij Stoic gokken we niet op hippe groei­be­drij­ven. We baseren ons puur op de harde feiten. En die ver­tel­len ons: koersen kunnen van dag tot dag alle kanten op stui­te­ren, maar op de lange termijn groeit de wereld­eco­no­mie altijd. Daarom spreiden we bij Stoic uw vermogen sim­pel­weg in de hele wereld­eco­no­mie. Dat is niet alleen goed voor uw gemoeds­rust, maar vooral ook voor uw geld.

Meer over onze visie op beleggen

Over ons

Ontdek onze visie en blijf op de hoogte van onze rendementen.

Neem nu een abonnement op onze maandelijkse nieuwsbrief: daarin ontdekt u onze stoïcijnse visie op actuele beleggingszaken en we delen elke maand onze rendementen met u. Zo ontdekt u zelf dat Stoic niet alleen goed is voor uw gemoedsrust, maar vooral ook voor uw geld.

Bedankt, uw aanmelding is verwerkt.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.