Nieuwsupdate 14 november 2022 1 minuten lezen

De ren­de­men­ten van de eerste drie kwar­ta­len 2022: hoe scoort Stoic?

Ook tot en met het derde kwartaal van 2022 heeft de onaf­han­ke­lijke ver­mo­gens­be­heer-ver­ge­lij­ker Finner​.nl de ren­de­men­ten van de gemid­delde Neder­landse ver­mo­gens­be­heer­der in kaart gebracht. De dalende beurs­koer­sen zorgen bij iedereen natuur­lijk voor ver­lie­zen. Maar wie weet de ver­lie­zen het beste te beperken? 

Het wordt een beetje het­zelfde verhaal als hier, hier, hier en hier. Maar ook na afloop van het derde kwartaal van 2022 blijkt dat Stoic de ver­lie­zen bij de huidige dalende beurs­koer­sen beter weet te beperken dan de gemid­delde Neder­landse ver­mo­gens­be­heer­der, na aftrek van de kosten:

Gemiddeld rendement NL vermogensbeheerders versus Stoic: januari t.m. september 2022

(Hier vindt u de bron voor deze grafiek). Het verschil tussen Stoic en de rest is eigen­lijk alleen maar groter geworden, gedu­rende het jaar. Ten faveure van Stoic, wel­te­ver­staan. Onze ultra-passieve beleg­gings­fi­lo­so­fie werkt. En dat komt omdat deze niet geba­seerd is op het doen van voor­spel­lin­gen over de beurs, noch op de onder­buik. Onze aanpak is puur geba­seerd op de feiten. En die ver­tel­len ons dat als u uw geld langer dan 10 jaar kunt missen, u dit met ver­trou­wen in alle aandelen wereld­wijd kunt beleggen. Een recessie op de beurs duurt namelijk nagenoeg nooit langer dan 10 jaar. Dus in het slecht­ste geval is uw geld na 10 jaar evenveel waard als op het moment dat u instapte. Maar onder­tus­sen heeft u wel gepro­fi­teerd van de divi­dend­uit­ke­rin­gen en bent u beschermd geweest tegen koopkrachtverlies.

In de huidige slechte beurs­tij­den is ons advies dan ook: rustig uit­zit­ten. Koersen stui­te­ren immers op de korte termijn onvoor­spel­baar alle kanten op, maar de wereld­eco­no­mie groeit uit­ein­de­lijk altijd. Zelf noemen we onze manier van ver­mo­gens­be­heer Calm Capital Control’ en daarmee pres­te­ren we dus ruim beter dan de gemid­delde actieve en passieve beheer­der in Neder­land. Kwartaal op kwartaal wordt dit weer door de cijfers bewezen. We kunnen er ook niks aan doen. Ging iedereen maar ultra-passief beleggen. 

Vraag een beleggingsvoorstel aan:

Ontdek onze visie en blijf op de hoogte van onze rendementen.

Neem nu een abonnement op onze maandelijkse nieuwsbrief: daarin ontdekt u onze stoïcijnse visie op actuele beleggingszaken en we delen elke maand onze rendementen met u. Zo ontdekt u zelf dat Stoic niet alleen goed is voor uw gemoedsrust, maar vooral ook voor uw geld.

Bedankt, uw aanmelding is verwerkt.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.