De stoïcijnse blik 11 minuten lezen

Wanneer moet ik instappen?”

Toen in maart 2020 de corona­crisis uitbrak, gingen de finan­ciële markten keihard onderuit. Maar nog geen jaar later hebben de beurzen zich alweer hersteld. Door deze snelle opeen­volging van gebeur­te­nissen krijgen we bij Stoic logischerwijs heel vaak de vraag gesteld: wanneer moet ik nu precies instappen? Nu’ lijkt een slecht moment te zijn, want de beurzen kunnen eigenlijk alleen nog maar omlaag, nietwaar? Bij Stoic gaan we voorbij aan deze waan van de dag. We hanteren een zeer stoïcijnse kijk op de zaak en die vertelt ons dat anytime een goed moment kan zijn om in te stappen. Niet meteen wegklikken nu, want de uitleg is fasci­nerend: het hangt namelijk niet zozeer af van de hoogte van de beurs­koersen, maar van de looptijd van uw beleg­gingen. Hieronder leggen we in het kort uit hoe dat zit.

Op de vraag wanneer men moet instappen’ in aandelen, stellen we bij Stoic eigenlijk altijd meteen een tegen­vraag, namelijk: wanneer heeft u uw geld weer nodig? De econo­mische historie vertelt ons dat het gemiddeld genomen zo’n 10 jaar duurt totdat de beurs is hersteld van een crisis. Dat is een feit. Bij de corona­crisis duurde het herstel dus een maand of 9. Bij de beruchte beurs­crash van 1929 duurde dat 14 jaar: dat is de langste herstel­pe­riode ooit gemeten. 

Dit betekent dat het gedeelte van uw geld dat u langer dan het gemid­delde van 10 jaar kunt missen, u gewoon op dit moment in alle aandelen wereldwijd kunt instappen. In het aller slechtste geval maakt uw geld in deze periode een enorme crisis door. Gewoon stoïcijns blijven zitten’ is dan het devies, want op basis van histo­rische data is de kans levens­groot dat uw geld over zo’n 10 jaar weer minimaal evenveel waard als nu. 

Maar aan de hand van dit doemsce­nario bedenkt u zich wellicht: In het slechtste geval heb ik dus niks verloren, maar ook niks gewonnen. Kan ik mijn geld dan niet beter op een spaar­re­kening zetten? Dan weet ik ook zeker dat het geld er over 10 jaar nog staat…” Dat klopt, mits de bank niet omvalt, natuurlijk (wat in 2008 met een aantal banken gewoon is gebeurd). Maar u kunt het ook anders bekijken: in het slechtste scenario eindigt het vermogen dat belegd is in aandelen op hetzelfde niveau als op de spaar­re­kening. Dat is wel een gitzwart scenario, want gemiddeld genomen ontvangt u op uw aandelen dividend, waardoor u toch een paar procent per jaar meer verdient dan op uw spaar­re­kening. Op 1 januari 2021 bedroeg het dividend­per­centage op de wereld­wijde aande­len­index 2%, terwijl de rente op de spaar­re­kening 0% of zelfs negatief was. 

Daarnaast beschermen aandelen u tegen het verlies van koopkracht, want de waarde van aandelen groeit één-op-één mee met de inflatie. Dit in tegen­stelling tot uw spaar­re­kening, daar wordt uw geld gedurende de loop van de tijd alleen maar minder waard. En wat u vooral niet moet vergeten: door het geld op een spaar­re­kening te zetten ontzegt u zichzelf bij voorbaat de groei van de wereld­eco­nomie, want daar doet u niet aan mee op uw spaar­re­kening. Kortom: als u uw geld langer dan 10 jaar kunt missen, dan doet u er verstandig aan om dit te beleggen in aandelen wereldwijd en verder niets te doen. 

De rol van uw emoties 

Het probleem is natuurlijk dat bij beleggen de emoties angst’ en hebzucht’ bij iedereen een hele grote rol spelen. Stel: u neemt onze uitleg ter harte en u besluit om nu in te stappen. Vervolgens ontstaat er over 6 maanden een gigan­tische nieuwe crisis op de beurs. Een goede kennis van u grijpt de kans en besluit om op dat moment al zijn of haar geld in aandelen wereldwijd te beleggen. Als u en uw kennis vervolgens beiden op hetzelfde moment in de verre toekomst uitstappen, dan heeft uw kennis logischerwijs meer rendement gemaakt dan u. Dat is de keiharde waarheid. En die hebzuchtige, maar o zo mense­lijke gedachte doet u nu pijn. Dat gevoel zorgt ervoor dat u nu denkt: ik wacht nog even’. Maar is dat verstandig?

Als echte Stoïcijnen zijn wij ervan overtuigd dat het zinloos is om te proberen gebeur­te­nissen te contro­leren waar men geen enkele invloed op heeft. De beurs­koers is bij uitstek een fenomeen waar u als individu geen enkele controle heeft: het gaat zoals het gaat. Ons advies is dus om het hypothe­tische verschil in rendement tussen u en uw kennis gewoon voor lief te nemen. Het alter­natief is namelijk nog veel slechter voor uw geld. 

Dat zit zo: bij Stoic komen we regel­matig mensen tegen die vanuit de hierboven geschetste hebzucht’ (een hele mense­lijke en begrij­pe­lijke emotie, net als angst’ overigens) al jaren en jaren aan het wachten zijn op het juiste moment. Toen er een crisis uitbrak was het wereld­nieuws dermate negatief, dat het toch iets te angstig voelde om op dat moment in te stappen. En een tijdje later stond de beurs alweer hoger, dus dan toch maar weer wachten op een volgend moment. En zo gingen de jaren voorbij. Al die tijd stond dat geld zijn koopkracht te verliezen op een spaar­re­kening met nauwe­lijks rente (we reali­seren ons dat door de 2% rente die men vroeger nog ontving op een spaar­re­kening het wellicht niet zo voelde, maar toen was de inflatie een stuk hoger dan vandaag de dag, waardoor men per saldo toch koopkracht verloor). Was men gewoon wel in aandelen gestapt, dan had men in het aller slechtste geval na 10 jaar toch een rendement gemaakt, maar ook dividend uitge­keerd gekregen en was men beschermd tegen de inflatie. Begrijpt u ons punt?

Beleggen met een kortere looptijd

Wat nu als u niet 10 jaar kunt wachten op uw geld? Dan kijken we bij Stoic naar welk deel van uw vermogen u eerder wilt aanspreken en welk deel u wél 10 jaar kunt missen. Stelt u zich voor dat u uw bedrijf heeft verkocht en daardoor een mooi bedrag van 1 miljoen euro op de bankre­kening heeft staan. U wilt daar echter tussen­tijds ook van leven. We rekenen dan samen met u uit hoeveel geld u nodig heeft om van te leven. We komen bijvoor­beeld uit op een bedrag van 400.000 euro. De 600.000 euro die overblijft kunt u gedurende 10 jaar missen en daarom stellen wij voor om dat volledig in aandelen wereldwijd te beleggen. Bij ons is dat het Stoic 60 profiel: 60% aandelen en 40% obligaties. 

U denkt over ons voorstel na. Maar, zoals dat gaat bij belang­rijke beslis­singen, neemt u daar ruim de tijd voor. Wat wil het geval: twee maanden nadat we ons Stoic 60 profiel aan u hebben voorge­steld, wordt er een oplossing gevonden voor de wereld­wijde koolstof­di­oxi­de­ver­vuiling. Door alle euforie in de wereld schiet de beurs 30% omhoog. U belt ons op met de vraag: Wat nu? Ben ik nu te laat? Moet ik nu nog steeds in het Stoic 60 profiel instappen?”

Aangezien de beurs zojuist met 30% ongekend is gestegen, weten we op basis van histo­rische data dat het langer kan duren totdat, in geval van een toekom­stige crisis, de waarde weer hoger is dan het huidige moment van instappen. We zetten die periode om die reden nu op 12 jaar. De vraag aan u is dan of u die 600.000 euro 12 jaar kunt missen in plaats van 10 jaar? Zo ja, dan blijven we het Stoic 60 profiel hanteren. Maar u bedenkt dat 12 jaar net iets te lang duurt voor uw situatie. U wilt de 600.000 euro nu verdelen in 400.000 euro die u na 12 jaar opneemt en 200.000 euro die u al na 10 jaar opneemt. We stellen nu voor om slechts 400.000 euro te beleggen in aandelen en de overige 600.000 euro (400.000 plus 200.000) in obligaties: het Stoic 40 profiel dus.

Kortom:

  • Kunt u langer dan 10 jaar uw geld missen: dan is anytime een goed moment om in aandelen wereldwijd te stappen. 
  • Heeft u binnen 3 jaar uw geld weer nodig, houd het dan cash aan, mits het bedrag dermate hoog is dat het niet onder het deposi­to­ga­ran­tie­stelsel valt. Beter belegt u alle bedragen hoger dan 100.000 euro in obligaties. 
  • Heeft u binnen 5 jaar een gedeelte van het geld nodig, beleg dan het geld wat u nodig heeft in obligaties en de rest in aandelen. 
  • Heeft u binnen 4 en 9 jaar al uw geld nodig, beleg het dan in voor het overgrote gedeelte in obligaties. 

Nog even over obligaties:

Obligaties vormen dus het veilig­heids­ge­deelte’ in uw beleg­gings­por­te­feuille. Dit deel zorgt ervoor dat uw geld er nog staat als u het opneemt, het is er voor de return of the money en dus niet zozeer voor return on the money. Maar veel mensen vragen zich af of ze dat gedeelte niet net zo goed op een spaar­re­kening kunnen laten staan? Ons antwoord luidt nee. 

En wel om de volgende reden: het obliga­tie­ge­deelte dekt het bankrisico af. Ten eerste hebben we in 2008 gezien dat grote banken gewoon kunnen omvallen. U bent dan al uw geld kwijt. Had u uw geld in waarde­pa­pieren zoals veilige staats­obli­gaties gestoken dan had u die altijd kunnen verkopen. Veel veiliger dus. Daarnaast verliest uw spaargeld zijn koopkracht door de inflatie. Dat vangen wij op in ons obliga­tie­ge­deelte door naast staats­obli­gaties een deel van uw geld te beleggen in goud, de grondstof die één-op-één meebe­weegt met de inflatie. En we beleggen een ander deel in zogenaamde inflatie obligaties: dat zijn obligaties waarvan de rente meebe­weegt met de inflatie. Het obliga­tie­ge­deelte in onze portfolio’s is dus veel veiliger en beter voor uw geld dan de spaar­re­kening. Vandaar. Hier leest u meer over obligaties.

Vraag nu een beleggingsvoorstel op maat aan:

Ontdek onze visie en blijf op de hoogte van onze rendementen.

Neem nu een abonnement op onze maandelijkse nieuwsbrief: daarin ontdekt u onze stoïcijnse visie op actuele beleggingszaken en we delen elke maand onze rendementen met u. Zo ontdekt u zelf dat Stoic niet alleen goed is voor uw gemoedsrust, maar vooral ook voor uw geld.

Bedankt, uw aanmelding is verwerkt.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.