Privacyreglement

Bij Stoic gaan we zo zorgvuldig mogelijk om met uw data. We gebruiken uw gegevens enkel om u te overtuigen van onze dienstverlening en om deze dienstverlening op uw wensen af te stemmen. Lees meer hierover in ons privacyreglement:

Privacyreglement

Stoic Capital B.V., gevestigd aan het Gustav Mahlerplein 109-115 te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacyreglement.

Contactgegevens:
[email protected]

Onze functionaris gegevensbescherming is Henk Kras. Hij is te bereiken via e-mail op: [email protected] en via telefoon op 06-24739262.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stoic verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Stoic verwerkt gegevens over bezoekers van deze internetsite ten behoeve van een correcte advisering en informatie omtrent haar dienstverlening en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over de diensten van Stoic. Dit gebeurt uitsluitend nadat u zelf een verzoek hiertoe hebt ingediend, bijvoorbeeld door een beleggingsvoorstel of een informatiepakket aan te vragen.

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: voor- en achternaam; geslacht; geboortedatum; geboorteplaats; adresgegevens; telefoonnummer; e-mailadres; bankrekeningnummer; IP-adres; gegevens over uw activiteiten op onze website; overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, zoals uw inkomens- en vermogenspositie. Dit gebeurt bijvoorbeeld door een rekening via Stoic te openen of een Stoic beleggingsvoorstel aan te vragen - zowel via correspondenties als telefonisch.

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken:

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: burgerservicenummer (BSN); informatie van personen c.q. klanten die jonger zijn dan 16 jaar.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Stoic verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: verzenden van ons informatiepakket of beleggingsvoorstel; u op de hoogte te houden van onze rendementen; u de mogelijkheid te bieden klant bij Stoic te worden; om onze werkzaamheden goed uit te kunnen voeren.

Op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stoic heeft een wettelijke plicht om uitgebreide gegevens bij haar klanten op te vragen. Dit is vastgelegd in de Wet op het financieel toezicht. De gegevens zijn nodig om de persoonlijke wensen en mogelijkheden af te stemmen op de juiste beleggingsproducten en bijbehorende risico’s. en we verwerken uw persoonsgegevens omdat u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stoic bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.