focust op uw looptijd.

Geld is emotie, maar niet bij ons. Bij Stoic beleggen we enkel op basis van de feiten en puur rationeel. Hieronder leest u meer over onze aanpak. Beleggen kent risico’s. U kunt uw geld deels verliezen.

Uitgangspunten.

Bij Stoic baseren we ons puur op de feiten - specifieker gesteld: de looptijd. Hoe lang kunt u uw vermogen missen?

Looptijd langer dan 10 jaar:
Dat beleggen we altijd voor 100% in aandelen. De historie vertelt ons namelijk dat het hooguit 10 jaar duurt voordat een beurscrash is hersteld - meestal korter. In het aller slechtste scenario zijn na 10 jaar de koersen op hetzelfde punt aanbeland als op het moment van instappen. U boekt dan geen koerswinst, maar u heeft in de tussentijd wel geprofiteerd van het uitgekeerde dividend en u heeft zichzelf beschermd tegen de inflatie.Deze aanpak betekent dus wél dat u bereid moet zijn om (hele) forse koersschommelingen te doorstaan. Weet dat we u altijd helpen om op zo’n moment het hoofd koel te houden - dat is in feite de essentie van onze dienstverlening. We heten niet voor niets Stoic.

Looptijd tussen de 4 en 9 jaar:
Dat beleggen we in een risicomijdende combinatie van obligaties en goud. De feiten vertellen ons immers dat binnen deze termijn de kans aanwezig is dat de aandelenkoersen lager staan dan op uw instapmoment. Vandaar dat we dit geld in deze veilige producten beleggen.

Looptijd korter dan 3 jaar:
Op deze korte termijn regeert de waan van de dag en wordt beleggen een soort gokken. Dit bedrag kunt u dan ook beter cash aanhouden.

Beleggingsportefeuille.

Als we de looptijden samen met u hebben vastgesteld, dan weten we eigenlijk direct hoe uw portefeuille eruit moet zien. Ook bij ons bestaat een beleggingsportefeuille altijd uit een ‘risicovolle’ component (aandelen) en een ‘risicomijdende’ component (obligaties en goud):

Het geld dat u langer dan 10 jaar kunt missen, spreiden we altijd in alle aandelen wereldwijd via één of twee index trackers. Dat is veilig en zorgt voor minimale kosten.

Het geld dat u tussen de 4 en 9 jaar nodig heeft, beleggen we voor zo’n 70% in superveilige AAA / AA staatsobligaties. 20% beleggen we in zogenaamde ‘Investment Grade’ bedrijfsobligaties - dat zijn de meest veilige bedrijfsobligaties. En de overige 10% beleggen we in goud: de traditionele ‘veilige haven’ voor als de aandelenkoersen onderuit gaan.

Het geld dat u binnen 3 jaar wilt gebruiken beleggen we meestal niet. Het is veel veiliger om dit gewoon cash aan te houden.

Over obligaties en goud:
Bij Stoic beleggen we vermogens kleiner dan € 500.000,- bij voorkeur niet in obligaties en goud. Daar komen namelijk kosten bij kijken en bij ‘kleinere’ bedragen zijn die relatief hoog, wat leidt tot een negatief rendement: het rendement op de obligaties en het goud is dan te laag om de bijbehorende kosten terug te verdienen. Bedragen lager dan 500.000 kunt u bij ons dus enkel voor 100% in aandelen beleggen. Dat betekent dat u in staat moet zijn om dat bedrag langer dan 10 jaar te kunnen missen.

Over vermogen cash aanhouden:

Geld dat u binnen nu en 3 jaar wilt gebruiken kunt u volgens onze aanpak beter cash aanhouden. Echter, als dat bedrag meer bedraagt dan € 500.000,- dan adviseren we juist wel om dit alsnog in obligaties en goud te beleggen.

Dat zit zo: geld dat u op een spaarrekening bij uw bank parkeert is beschermd door het depositogarantiestelsel. Dat is een regeling van De Nederlandse Bank (DNB), die garandeert dat u een bedrag tot maximaal € 100.000,- gewoon terug krijgt als de bank failliet gaat (iets waar we in 2008 dichtbij in de buurt kwamen). Als dit bedrag dus meer is dan € 100.000,- euro, dan moet u dit over meerdere spaarrekeningen gaan verspreiden: een hoop gedoe.

Dat kunnen we voorkomen door dit alsnog in obligaties en goud te beleggen. Welnu, vanaf 500.000 euro weegt het rendement op obligaties en goud voldoende op tegen de bijbehorende kosten. Daarom kunt u bij ons vanaf dat bedrag ook voor een zeer korte looptijd alsnog in goud en obligaties terecht.

Controle.

Nadat uw vermogen eenmaal belegd is, doen we zo min mogelijk transacties. Die kosten namelijk alleen maar onnodig geld. Bovendien kiezen we niet voor niets voor de ultieme spreiding in de wereldeconomie: speculeren heeft geen enkele zin.

Niet beheren, maar controleren
We houden uw vermogen wél continu in de gaten: als de tijd verstrijkt, verandert natuurlijk ook de looptijd. Daarom stemmen we periodiek de looptijd van uw portefeuille met u af om te toetsen of het deel wat via Stoic in aandelen is belegd nog boven de looptijdgrens van 10 jaar ligt. Zo niet, dan moeten we deze gelden omzetten in obligaties en goud of in cash.

Rapportage.

Vier keer per jaar vertellen we u hoe uw vermogen er voor staat. De rapportage die we met u delen, is in feite een ‘foto van de realiteit’: we tonen u het huidige dividendpercentage op aandelen wereldwijd; we tonen u het huidige wereldwijde inflatiepercentage; we tonen u het huidige percentage wereldwijde economische groei.

Dit tezamen vormt het verwachte rendement op uw wereldwijde aandelenportefeuille. Voor obligaties houden we het ook bij de feiten en kijken we naar de huidige rentestanden op alle obligaties die worden aangehouden. Samen met de mix van uw beleggingen over aandelen en obligaties berekenen we vervolgens simpelweg het toekomstige rendement wat u kunt verwachten op uw portefeuille.

Inzicht in de feiten voorkomt teleurstellingen.
De voorspelling die we voor de het einde van de looptijd van uw portefeuille in de (verre) toekomst doen, is dus puur gebaseerd op de feiten uit het heden. We doen geen voorspellingen over mogelijke koerswinsten. Immers, in het slechtste geval staat de beurs over 10 jaar even hoog als op het moment van instappen. Wie zal het zeggen? Doordat wij bij Stoic enkel de feiten in het hier en nu als uitgangspunt nemen, komt u bij ons nooit voor teleurstellingen te staan. En kan uw uiteindelijke rendement in de toekomst alleen maar meevallen.

Heeft u een vraag over onze aanpak?
Freddy chat

Neem contact met ons op om te ontdekken wat Calm Capital Control voor u kan betekenen.

Bel ons
020 - 767 17 25
Stuur een e-mail
info@stoic.money
Freddy Forger

Aan gevoel hebben we niet zoveel.

Dat klinkt heel ongezellig, maar zo bedoelen we het niet. Het is nu eenmaal een gegeven dat menselijke emoties verstandige beslissingen vaak in de weg staan. Doordat u ons uw vermogen laat beheren, voorkomen we dat er te impulsief, vanuit ‘gevoel’, wordt gehandeld. Onze focus is altijd gericht op de stip op de horizon – dat is het beste medicijn tegen de waan van de dag.

Freddy Forger  Partner

Waarom werkt passief beleggen beter dan actief beleggen?

In ons Whitepaper leest u wat het verschil is tussen actief en passief beleggen en onze eigen beleggingsfilosofie: Calm Capital Control. Maar belangrijker: u ontdekt waarom onze filosofie bewezen het beste werkt. Vul hier uw e-mailadres in en u ontvangt ons Whitepaper direct in uw mailbox.

Bedankt, binnen enkele minuten ontvangt u per e-mail ons whitepaper.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.