Nieuwsupdate 9 mei 2022 1 minuten lezen

De ren­de­men­ten van het eerste kwartaal 2022: hoe scoort Stoic?

De onaf­han­ke­lijke ver­ge­lij­ker van ver­mo­gens­be­heer­ders Finner​.nl publi­ceerde recen­te­lijk in dit artikel haar zoge­naamde ProNL index­cij­fers voor het eerste kwartaal van 2022. De cijfers geven de ren­de­men­ten weer die de Neder­landse ver­mo­gens­be­heer­ders in het eerste kwartaal van dit jaar gemid­deld behaald hebben, na aftrek van de kosten. De hamvraag is nu natuur­lijk: hoe pres­te­ren we bij Stoic ten opzichte van deze cijfers?

Het afge­lo­pen kwartaal zijn de beurzen wereld­wijd fors gedaald. Om een voor­beeld te geven: onze eigen Neder­landse AEX index stond op 17 november 2021 nog op 827 punten – het hoogste punt ooit. Slechts één kwartaal later staat de AEX ruim 100 punten lager. Tja, het kan verkeren. 

Het gevolg is logi­scher­wijs dat elke ver­mo­gens­be­heer­der in Neder­land in dit eerste kwartaal een negatief ren­de­ment heeft behaald. Maar juist in moei­lijke tijden kunt u ont­dek­ken welke ver­mo­gens­be­heer­ders beter beleggen dan de rest. En wat blijkt: ook in het eerste kwartaal van dit jaar scoort Stoic beter dan de gemid­delde Neder­landse passieve of actieve vermogensbeheerder.

Gemiddeld rendement actieve & passieve vermogensbeheerders versus Stoic, eerste kwartaal 2022.

Zoals u in de grafiek hier­bo­ven kunt zien, scoort Stoic in elk profiel aan­zien­lijk minder verlies dan de rest. Hoe komt dat?

  • Dat komt omdat we het aan­de­len­ge­deelte in onze por­te­feuil­les altijd spreiden in alle aandelen wereld­wijd. Deze ultieme sprei­ding dempt het verlies op de aan­de­len­mark­ten enigs­zins. De tech bedrij­ven hebben bij­voor­beeld te kampen gehad met forste koers­da­lin­gen. Deze worden bij ons getem­perd door de wat sta­bie­lere koersen van de grotere, traditionele bedrijven.
  • Dat komt omdat het obli­ga­tie­ge­deelte in onze por­te­feuil­les enkel uit daad­wer­ke­lijk risi­co­mij­dende obli­ga­ties bestaat. Dat is bij andere beheer­ders vaak anders. Veel beheer­ders gebrui­ken relatief risi­co­volle obli­ga­ties, met meer verlies dan nodig is tot gevolg.
  • Dat komt omdat we de aller­laag­ste kosten in de markt hanteren. Daardoor blijft er sim­pel­weg meer ren­de­ment over. En in geval van verlies wordt dat verlies beperkt.

Actief beleggen werkt dus niet.
Verder is het natuur­lijk opval­lend dat de gemid­delde actieve ver­mo­gens­be­heer­der slechter pres­teert dan de gemid­delde passieve beheer­der. Dat is vreemd: het doel van een actieve beleg­gings­stra­te­gie is immers om de beurs te verslaan. In slechte tijden, zoals nu, zou de belofte van de actieve beheer­der moeten luiden dat door actief handelen de ver­lie­zen beperkt kunnen worden. Maar die belofte wordt dus niet ingelost. Passief beleggen blijkt sim­pel­weg beter te werken dan actief beleggen. En onze sto­ï­cijnse manier van beleggen is in feite ultra-passief. Zelf noemen we onze manier Calm Capital Control’ en daarmee pres­te­ren we dus ruim beter dan de gemid­delde actieve en passieve beheer­der in Nederland. 

Lees meer over onze manier van beleggen:

Ontdek onze visie en blijf op de hoogte van onze rendementen.

Neem nu een abonnement op onze maandelijkse nieuwsbrief: daarin ontdekt u onze stoïcijnse visie op actuele beleggingszaken en we delen elke maand onze rendementen met u. Zo ontdekt u zelf dat Stoic niet alleen goed is voor uw gemoedsrust, maar vooral ook voor uw geld.

Bedankt, uw aanmelding is verwerkt.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bedankt voor uw vraag.

We hebben uw vraag ontvangen en komen zo snel mogelijk bij u terug.